Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do Faktury Zakupu

image_print

Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru do magazynu na podstawie kilku dokumentów PZ, a następnie utworzenie na ich podstawie jednej Faktury Zakupu.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów PZ do jednej FZ. Przyjęcia Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

 • Wprowadzamy pierwszy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
  • kontrahent: LAS (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • numer obcy: WZ/555/2009
  • wprowadzamy towary:
   • TUJE_3L: 50 szt. w cenie 6.25 zł
   • RÓŻA_PN: 50 szt. w cenie 3.70 zł
  • wartość brutto dokumentu: 611.93 zł
 • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
  • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży)
  • nie powstała płatność w Kasie/Banku
 • Wprowadzamy drugi dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
  • kontrahent: LAS (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
  • numer obcy: WZ/556/2013
  • wprowadzamy towar:
   • TUJE_3L: 70 szt. w cenie 6.25 zł
  • wartość brutto dokumentu 538.13 zł
 • Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później).
  • towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży)
  • nie powstała płatność w Kasie/Banku

Konwertujemy dokumenty PZ do Faktury Zakupu:

 • Na liście dokumentów PZ zaznaczamy obydwa dokumenty.
 • Przycisk FZ pozwala na utworzenie Faktury Zakupu na podstawie zaznaczonych dokumentów PZ. O zakończeniu operacji program poinformuje komunikatem.
  • dokumenty PZ otrzymują status FZ, co oznacza, że zostały już przekonwertowane do Faktury Zakupu i ponowna konwersja nie będzie możliwa
 • Na liście Faktur Zakupu (menu Handel/ Faktury Zakupu) pojawił się nowy dokument:
  • informacje o kontrahencie zostały przepisane z dokumentów PZ
  • numer obcy: przepisany został numer z pierwszego dokumentu WZ, w pole należy jednak wpisać numer faktury otrzymanej od dostawcy (FA/500/2009)
  • forma płatności: PRZELEW z terminem 7 dni.
  • towary zostały przepisane z dokumentów PZ. Towar TUJE_3L został zagregowany do jednej pozycji 120 szt. (50 szt. z pierwszego PZ i 70 szt. z drugiego PZ)
  • wartość brutto Faktury Zakupu to 1 150.06 zł
 • Zatwierdzamy dokument na trwałe:
  • w Kasie/Banku powstaje planowana płatność w rejestrze PKO na kwotę faktury: 1 150.06 zł
  • w magazynie nie ma żadnych zmian. Towar został wcześniej wprowadzony do magazynu na podstawie dokumentów PZ.

Utworzone zasoby:

 • Zajrzyjmy jeszcze na kartę towaru TUJE_3L na zakładkę [Zasoby] (menu Handel/ Zasoby). Na liście zasobów widoczne są trzy pozycje:
  • 100 szt. wprowadzone Bilansem Otwarcia
  • 50 szt. wprowadzone pierwszym dokumentem PZ
  • 70 szt. wprowadzone drugim dokumentem PZ
 • Jak widać pomimo, że na Fakturze Zakupu towar został skompresowany do jednej pozycji to każdy dokument PZ utworzył w magazynie własny zasób !!!

Czy ten artykuł był pomocny?