Magazyn – konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży

image_print

Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.

 • Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary:
   • CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
   • IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
  • wartość brutto WZ 218.45 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Wystawiamy drugi dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
  • wartość brutto WZ 265.68 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
  • na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
  • wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
 • Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
  • większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
  • towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
  • zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
  • zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
  • parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
  • w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
  • w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
  • dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?