Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Nowości

1. Atrybuty. Wprowadzono możliwość oznaczania atrybutów jako nieaktywne.

Formularz atrybutu

W menu Ogólne/ Atrybuty, na formularzu atrybutu towaru/ kontrahenta/ środka trwałego/ JPK znajduje się parametr Nieaktywny. Po jego zaznaczeniu dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje.

Lista atrybutów

Istnieje możliwość ukrycia bądź wyświetlania na liście atrybutów oznaczonych jako nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru Pokazuj nieaktywne w sekcji Filtra, na liście atrybutów w kolorze szarym będą widoczne atrybuty nieaktywne.

Analogicznie, na zakładce [Atrybuty] dostępnej z poziomu formularza kontrahenta/ pozycji cennika Użytkownik ma także możliwość wyświetlania wszystkich atrybutów lub tylko aktywnych.

Seryjne zaznaczanie parametru Nieaktywny

Z poziomu każdej z zakładek listy atrybutów istnieje możliwość zastosowania operacji seryjnej Ustaw atrybut jako nieaktywny. Zastosowanie tej funkcji powoduje oznaczenie uprzednio zaznaczonych atrybutów jako nieaktywnych.

Usuwanie atrybutów nieaktywnych

Z poziomu Cennika, Listy zasobów, Listy kontrahentów oraz List dokumentów handlowo – magazynowych istnieje możliwość seryjnego usuwania atrybutów nieaktywnych dla zaznaczonych pozycji. Opcja Dodaj/ zmień/ usuń atrybut jest dostępna po rozwinięciu ikony operacji seryjnych.

Parametr Usuń atrybut działa w odniesieniu do pojedynczego, wybranego z listy atrybutu lub atrybutu o określonej wartości. Z kolei po zaznaczeniu opcji Usuń atrybuty nieaktywne zostaną usunięte wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne dodane na konkretną pozycję cennikową/ formularz kontrahenta/ formularz dokumentu.

Atrybuty nieaktywne na formularzach dokumentów

Na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty/ JPK] atrybut oznaczony jako Nieaktywny będzie wyświetlany w kolorze szarym. Jeśli w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zostaną zaznaczone parametry: Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane, Kopiuj atrybuty na korekty, to taki atrybut będzie przenoszony na dokumenty zgodnie z zaznaczonymi opcjami.

Import atrybutów z innej bazy danych

Podczas importu atrybutów z innej bazy danych (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych) program pomija atrybuty oznaczone jako nieaktywne.

Wpływ na aplikacje współpracujące i inne funkcje w programie

Atrybut oznaczony jako nieaktywny nie będzie wysyłany do Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale, Comarch Mobile.

W sytuacji, gdy na towarze wysyłanym do np. Comarch e-Sklep dany atrybut w menu Ogólne/Atrybuty zostanie oznaczony jako nieaktywny, pojawi się następujący komunikat: Nie można oznaczyć atrybutu jako nieaktywny. Atrybut został wysłany do Comarch e-Sklep. W takim przypadku należy usunąć atrybut z towaru udostępnionego w Comarch e-Sklep, następnie będzie możliwość oznaczenia go jako nieaktywnego.

W przypadku pracy rozproszonej jeśli atrybuty zostaną oznaczone jako nieaktywne, to w takiej formie zostaną przeniesione do bazy docelowej .

Zmiany

1. JPK_V7 – ponowne wygenerowanie pliku XML. Umożliwiono ponowne wygenerowanie pliku XML dla pliku JPK_V7. Dzięki temu, jeżeli plik JPK_V7 jest już wysłany a poprzedni plik XML został usunięty z dysku lub utworzony na innym komputerze, jest możliwe uzyskanie nowego pliku XML zawierającego dane z pliku JPK. Na oknie Pliki PK_V7 z ulgą na złe długi w menu podręcznym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku JPK, dostępna jest opcja Eksportuj dane w formacie JPK_V7. Po jej wybraniu w folderze zapisu plików JPK wskazanym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny tworzony jest plik XML. Informacja o wyeksportowaniu danych zapisywana jest w Historii zmian.

2. JPK_KR. W pliku JPK_KR jako 'Rodzaj dokumentu’ dla dokumentów zaksięgowanych z poziomu Rejestru sprzedaży VAT pojawia się opis Faktura sprzedaży.

3. Status plików JPK_V7. Pliki JPK_V7 które zostały poddane scaleniu (widoczne po zaznaczeniu opcji Pokaż scalone), w kolumnie Status posiadają opis scalona.

4. Wysyłka plików JPK. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów  https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-certyfikatu-klucza-publicznego-do-uslugi-test-e-dokumenty-mf-gov-pl-jpk-cuk-alk/ zaktualizowano w programie certyfikat klucza publicznego dla usług JPK.

5. Aktualizacja danych na deklaracjach. W przypadku niezablokowanych deklaracji, po otwarciu formularza deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe (dotyczy deklaracji: VIU-DO, CIT-8E, PIT-11(28), PIT-11(29), PIT-8AR(12), ZUS Z3) następuje weryfikacja zgodności danych na deklaracji z tymi pobieranymi z programu. Jeżeli różnią się, wyświetlany jest komunikat: Dane deklaracji zostały zmienione. Czy chcesz zaktualizować deklarację? Kliknięcie na opcję Tak powoduje aktualizację danych na deklaracji. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dotychczasowych wartości. W przypadku zablokowanych deklaracji, taki komunikat nie jest wyświetlany.

6. Elementy nieaktywne i anulowane. Zmieniono sposób wyświetlania pozycji anulowanych oraz nieaktywnych na listach w programie. Takie pozycje są wyświetlane w kolorze szarym.

7. Filtrowanie. Ujednolicono działanie oraz nazwę filtra dla nieaktywnych pozycji na listach i formularzach. Na oknach w programie parametr służący do wyświetlenia nieaktywnych elementów na listach nosi nazwę Pokazuj nieaktywne.

8. Filtrowanie list. W menu Widok usunięta została opcja Filtrowanie list metodą zaczyna się od. Na listach w programie w kolumnach z wartościami tekstowymi domyślnie ustawiona jest metoda filtrowania „Zawiera”. Użytkownik może wybrać inną, odpowiadającą mu metodę filtrowania w określonej kolumnie.

9. Numer rachunku bankowego i bank. Na dostępnych w programie formularzach (np. Rejestr kasowy/bankowy, Zapis kasowy/bankowy, Płatność czy Formularz rachunku bankowego kontrahenta) zmieniono kolejność pól z numerem rachunku i bankiem. Numer rachunku znajduje się przed polem z bankiem.

10. Informacje bieżące – termin dla deklaracji PFRON. W Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżące dla pozycji Deklaracja PFRON do realizacji zmieniony został termin na 25-ty dzień miesiąca.

11. Kopia bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonywana z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ma rozszerzenie BAC, podobnie jak kopia wykonywana z poziomu  Comarch ERP Optima.

12. Wysyłka SMS. Do wysyłki wiadomości SMS z programu Comarch ERP Optima nie jest już wymagany moduł CRM/CRM Plus.

13. Comarch IBARD. Umożliwiono zapisywanie i pobieranie plików z Comarch IBARD bez konieczności instalacji na komputerze aplikacji dla tej usługi. Aplikacja jest wymagana jedynie w przypadku konfiguracji automatycznej kopii bezpieczeństwa baz danych na Comarch IBARD.

Poprawiono

1. Plik JPK_V7. Jeżeli w pliku JPK_V7 wykazany został dokument z bardzo wysoką kwotą, podczas zapisywania pliku mógł pojawić się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Błąd przepełnienia arytmetycznego podczas konwertowania danych typu expression na typ danych int. Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Działanie poprawiono.

2. JPK_V7 – paragony. Po przeniesieniu Paragonu pojedynczo do Rejestru VAT sprzedaży i usunięciu z niego kodu RO, taki paragon uwzględniany był w części deklaracyjnej pliku JPK_V7, natomiast nie był uwzględniany w części ewidencyjnej pliku. Działanie poprawiono – taki dokument jest wykazywany zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej.

3. Personalizacja. Na formularzu dokumentu w module Obieg dokumentów wprowadzono walidację pola Status oznaczonego poprzez personalizację okna jako wymagane.

4. Zapis K/B – wybór kontrahenta. Na formularzu zapisu kasowego/bankowego po wpisaniu w polu z kodem podmiotu danych nieistniejącego kontrahenta, umożliwiono wycofanie się z modyfikacji danych na formularzu i jego zamknięcie bez zapisywania zmian.

5. Ustawienia operatora. Przy próbie zapisania formularza operatora po wykonaniu importu ustawień innego operatora, mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.

6. Serwis Operacji Automatycznych. W przypadku włączonej automatycznej windykacji należności usługa Serwis Operacji Automatycznych mogła wyłączyć się samoczynnie. Działanie poprawiono.

7. Powiększona czcionka w programie. Po ustawieniu wielkości czcionki w programie na 150% na oknach Lista kontrahentów oraz Lista zasobów, po ich zmaksymalizowaniu nie były widoczne ikony. Działanie poprawiono.

8. Zarządzanie pamięcią serwera. W menu Narzędzia/ Serwer Bazy Danych/ Zarządzanie pamięcią umożliwiono określenie maksymalnej wielkości zajmowanej pamięci w przypadku komputerów z pamięcią RAM większa niż 32 GB.

 

Kasa/Bank

Nowości

1. Integracja Comarch Apfino z Blue Media. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie płatności pochodzących z Faktur sprzedaży do Comarch Apfino Płatności przesłane z programu Comarch ERP Optima  będą widoczne na platformie Comarch Apfino w sekcji Płatności. Z tego poziomu istnieje również możliwość opłacenia należności.

Jakie płatności można przekazać do Comarch Apfino

Do Comarch Apfino można przekazywać płatności pochodzące z Faktur sprzedaży:

  • wystawionych w module Handel,
  • zatwierdzonych na stałe,
  • które nie były wcześniej przesyłane lub od czasu wysyłki na formularzu dokumentu zostały zmodyfikowane dane.

 

Przekazanie płatności do Comarch Apfino

Na wstążce formularza w Preliminarzu płatności dodano opcję Przekaż płatności służącą do przekazania płatności na platformę.

Opcja ta jest analogicznie dostępna w menu kontekstowym dostępnym w Preliminarzu płatności, pod prawym przyciskiem myszy jako Przekaż do Comarch Apfino.

Przy próbie przekazania płatności (tj. po kliknięciu w opcję Przekaż płatności w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:

  • jeśli w Comarch ERP Optima nie został jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co może oznaczać, że użytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino):

  • jeśli użytkownik wprowadził błędny klucz wymiany lub integracja z Comarch ERP Optima nie została jeszcze potwierdzona na platformie Comarch Apfino:

  • Jeżeli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, tzn. użytkownik ma założone konto na platformie Comarch Apfino oraz wpisał prawidłowy klucz wymiany w Comarch ERP Optima to pojawi się okno dotyczące przekazywania płatności z informacją Trwa przekazywanie wybranych płatności do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Proszę czekać. Po zakończeniu przekazywania płatności przy przycisku Comarch Apfino na wstążce pojawi się dymek z informacją o ilości przekazanych dokumentów do Comarch Apfino:

 

Kolumna Comarch Apfino w Preliminarzu płatności

W Preliminarzu płatności została dodana kolumna Comarch Apfino. Kolumna może przyjmować wartości:

  • Przesłano – oznacza to, że płatność do Faktury została poprawnie przesłana do Comarch Apfino,
  • Prześlij ponownie – oznacza to, że na płatności zostały zmienione dane (np. płatność została rozliczona) i należy ją ponownie przesłać do Comarch Apfino,
  • Nie przesłano – oznacza to, że faktura nie została jeszcze przesłana do Comarch Apfino.

 

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 08.09.2022 roku wynoszą one 16.5%.

2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 08.09.2022 roku ich wartość to 12.25%.

3. Import przelewów. Przy imporcie przelewów domyślnie zaznaczona jest opcja Rozliczaj przy imporcie wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty. Zmiana dotyczy nowych operatorów.

Poprawiono

1. BNP Paribas Webservice. W przypadku, gdy po imporcie wystąpiło ujemne saldo pojawiał się komunikat o niezgodnym stanie końcowym. Działanie poprawiono.

2. Santander Bank Polska – kreator certyfikatów. Certyfikaty generowane za pomocą kreatora certyfikatów domyślnie zapisywane są w lokalizacji wskazanej w kreatorze. Certyfikat transportowy, który został wygenerowany i zaimportowany za pomocą kreatora certyfikatów jest oznaczany jako eksportowalny wraz ze wszystkimi właściwościami rozszerzonymi.

3. Santander Webservice. Poprawiono eksport przelewu dla kontrahenta, którego nazwa rozpoczyna się od spacji.

Czy ten artykuł był pomocny?