Podgląd dokumentu pobranego z KSeF

image_print

Pobranie faktur z KSeF jest możliwe:

  • z menu KSeF/ Faktury z KSeF
  • z menu Rejestry VAT/Rejestry VAT
  • z menu Handel/ Faktury zakupu

Wybierając spośród listy faktur, po podświetleniu dokumentu i wybraniu opcji Zobacz dokument wyświetlany jest formularz dokumentu pobranego z KSeF. W przypadku pracy w środowisku demo na formularzu podglądu graficznego widoczna jest informacja o serwerze DEMO.

Na zakładce [Ogólne] wyświetlane są następujące sekcje:

Kwalifikacja – W programie zdefiniowano 4 kwalifikacje jakimi możemy opisać dokumenty z KSeF.

  • Niezakwalifikowany – kwalifikacja ustawiona na dokumencie domyślnie po pobraniu dokumentu z KSeF.
  • Do rejestru VAT – kwalifikacja przeznaczona dla dokumentów, które moją zostać przeniesione do rejestru VAT.
  • Do handlu – kwalifikacja dla dokumentów, które będą przenoszone do handlu na listę faktur zakupu.
  • Do archiwum – kwalifikacja przeznaczona dla pozostałych dokumentów, które nie zostały sklasyfikowane do rejestru VAT lub handlu.

 

KSeF – znajdują się tutaj dane przeniesione z dokumentu pobranego z KSeF. Dane te nie są możliwe do edycji.

Sprzedawca/Nabywca – jeśli w programie istnieje kontrahent o numerze NIP podanym na fakturze z KSeF, to zostanie zaznaczona opcja Istniejący kontrahent oraz wyświetli się akronim tego kontrahenta. Kontrahenta można zmienić poprzez wskazanie innego z dostępnej listy kontrahentów. Jeśli nie uda się zidentyfikować kontrahenta zostanie zaznaczona opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu zostanie założona nowa karta kontrahenta.

Pozostałe – można wskazać kategorię, formę płatności i termin płatności, które zostaną przeniesione na Fakturę Zakupu oraz na dokument w rejestrze VAT. Kategoria, forma i termin płatności pobierane są w oparciu o wybór w sekcji Sprzedawca/Nabywca. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Istniejący kontrahent to kategoria, forma płatności oraz termin płatności zostaną przeniesione z karty kontrahenta, dane można edytować. Istnieje również możliwość uzupełnienia notatki, która przenoszona jest na dokument w rejestrze VAT.

W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe nie zostaną uzupełnione. Użytkownik może ręcznie uzupełnić te dane, zostaną one przeniesione na nowo założoną kartę kontrahenta, oraz na dokument przenoszony do handlu lub dokumentu w rejestrze VAT. Jeżeli forma płatności oraz termin płatności nie zostaną uzupełnione przed przeniesieniem dokumentu do handlu lub rejestru VAT, to na karcie kontrahenta zostanie ustawiona domyślna forma płatności z Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności wraz ze wskazanym na niej terminem płatności. W przypadku braku domyślnej formy płatności w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest gotówka. Ustawienia te przenoszone są na dokument, do handlu i rejestru VAT.

Na zakładce [Atrybuty] istnieje możliwość dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie/ usunięcie dodanego wcześniej atrybutu nie jest możliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub handlu.

Czy ten artykuł był pomocny?