Pozostałe funkcje

image_print

W menu głównym System jest możliwość uruchomienia Comarch ERP Optima. Także na pasku narzędziowym jest ikona  umożliwiająca uruchomienie Comarch ERP Optima i automatyczne zalogowanie się do aktualnie podświetlonej bazy danych.

Na pasku narzędziowym Biuro Rachunkowe, obok ikony do uruchamiania Comarch ERP Optima, dostępna jest ikona uruchamiająca Rejestrator Czasu Pracy . Rejestrator Czasu Pracy uruchamia się w kontekście zalogowanego do Comarch ERP Optima Operatora.

Możliwość przelogowania się występuje zarówno w menu głównym System, jak i z użyciem ikony Logowanie .

W menu głównym, w operacjach seryjnych oraz w Rejestrach VAT dostępna jest sekcja iKsięgowość24. W sekcji tej dostępna jest opcja Klienci biura , która umożliwia dodawanie Klientów biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokumentów.
Po naciśnięciu na przycisk pojawia się okno logowania:

Po uzupełnieniu danych otwierana jest lista Klientów biura rachunkowego – ta sama, która widoczna jest również na portalu iKsiegowosc24.pl na zakładce Moi Klienci:

Klienci biura

Użytkownik z tego poziomu może za pomocą ikony plusa dodać Klienta do Internetowej Wymiany Dokumentów, może za pomocą ikony kosza usunąć Klienta z Internetowej Wymiany Dokumentów lub otworzyć okno Wiadomości od Klientów ikoną koperty.

Po kliknięciu ikony otwierane jest nowe okno Wiadomości w którym Biuro Rachunkowe może korespondować ze swoimi Klientami.

Szczegółowe informacje na temat sekcji iKsięgowośc24 znajdują się tutaj.

W przypadku, gdy Biuro Rachunkowe posiada nieprzeczytanie wiadomości, w programie pojawia się chmurka z informacją o ilości nieprzeczytanych wiadomości.

Chmurka jest widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut.

W menu głównym Widok dostępne są również następujące opcje:

  • Ukryj/pokaż pasek narzędzi – włączenie/wyłączenie paska narzędziowego
  • Ukryj/pokaż pasek stanu – włączenie/wyłączenie paska stanu

Po wyborze operacji seryjnych w grupie Widok dostępne są następujące opcje:

  • Odśwież <F5> – odświeżenie podświetlonej bazy – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych
  • Odśwież wszystko <CTRL>+<F5> – odświeżenie wszystkich danych dotyczących wszystkich baz danych – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych.

Czy ten artykuł był pomocny?