W jaki sposób wprowadzić do Rejestru VAT fakturę zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem?

image_print
Uwaga
Od 1 listopada 2019 r. odwrotne obciążenie nie jest już wykorzystywane przy rozliczaniu podatków, zostało ono zastąpione obowiązkiem stosowania tzw. mechanizmu podzielonej płatności.

Należy wprowadzić fakturę zakupu do Rejestru zakupów VAT w stawce NP, Odliczenia – Nie,

Na zakładce Kontrahent należy ustawić Rodzaj transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny.

Po zapisaniu dokumentu pojawi się okno do generowania dowodów wewnętrznych.
Wpisujemy numery dowód wewnętrznych i potwierdzamy.

Funkcjonalność została również przedstawiona na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?