W jaki sposób zwiększyć lub zmniejszyć wartość środka trwałego?

image_print

Aby zwiększyć wartość środka trwałego należy w menu Księgowość otworzyć Listę dokumentów środków trwałych.
Na Liście dokumentów środków trwałych, należy zaznaczyć wyłącznie Ulepszenia i plusem dodać dokument. Jeżeli jest zaznaczonych kilka typów dokumentów wówczas ikona plusa nie będzie aktywna.

  • dodać dokument Ulepszenia,

Na formatce dokumentu ulepszenia należy uzupełnić dane, a w polu zmiana wartości wpisać kwotę ulepszenia w wartości dodatniej w przypadku zwiększenia wartości środka trwałego,

Zmniejszenie wartości środka trwałego realizowane jest za pomocą dokumentu likwidacji. Aby zmniejszyć wartość środka trwałego należy:

  • dodać dokument Likwidacji,
  • na formatce dokumentu uzupełnić dane i wprowadzić zmianę wartości, umorzenie oraz datę uwzględnienia w amortyzacji (zaznaczenie parametru wylicz umorzenie powoduje wyliczenie kwoty umorzenia jako ilorazu wartości wprowadzonej w polu Zmiana wartości i wartości bieżącej brutto środka trwałego, pomnożonego przez kwotę całkowitego umorzenia środka trwałego),
  • zapisać formularz.

Czy ten artykuł był pomocny?