Wprowadzenie listy banków

image_print

Cel ćwiczenia: wprowadzenie informacji o bankach do programu

 • Otwieramy menu Ogólne/ Inne/ Banki.
 • Dodajemy nowy formularz. Uzupełniamy dane (zakładka [Ogólne]):
  • akronim: BPH I O./KRAKÓW
  • Numer Rozliczeniowy Banku: 10601376
  • nazwa: BPH I O. w Krakowie
  • adres: ul. Józefińska 18, 30-955 Kraków
 • Uzupełniamy format elektronicznej wymiany danych z bankiem (zakładka [Dodatkowe]): Eliksir-0 BPH
 • Zatwierdzamy formularz. Bank pojawił się na liście.

Import danych o bankach z bazy DEMO:

 • Otwieramy menu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych.
 • Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  • nazwa firmy: DEMO
  • importowana lista: zaznaczamy BANKI
 • Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie listy banków do bazy NOVA

Po zakończeniu importu pojawia się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych. Należy je zamknąć. (Jeżeli okno automatycznie się zamknie tzn., że w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie Operatora na zakładce [Ogólne] zaznaczone jest przy Logowaniu operacji seryjnych: Podsumowanie automatyczne (brak błędów lub ostrzeżeń podczas importu spowoduje automatyczne zamknięcie okna) żeby okno nie zamykało się należy zaznaczyć Podsumowanie zawsze).

Czy ten artykuł był pomocny?