Współpraca z systemem Comarch ERP XL

image_print

Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL.
Parametry dotyczące synchronizacji baz ustawiane są w module Administrator Comarch ERP XL. Po ich ustawieniu, w Comarch ERP Optima w gałęzi Start/ Konfiguracja/ Płace/ Parametry współpracy z XL będą wyświetlane informacje o:
• Serwerze bazy danych systemu XL – nazwa serwera bazy danych systemu Comarch ERP XL,
• Bazie danych systemu XL – nazwa bazy danych, w której zapisywane będą informacje z modułu Comarch ERP Optima.

W sytuacji, gdy moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima współpracuje z systemem Comarch ERP XL zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko tego modułu.
Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym stosowana jest dwukierunkowa synchronizacja danych. Dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/ zmiany/ usuwania danych podlegających synchronizacji.

Uwaga
W komunikacji i zapisywaniu danych pomiędzy Comarch ERP XL (od wersji 2024.0), a modułem XL HR połączenie poprzez zlinkowane serwery zastąpione zostało połączeniem bezpośrednim, które gwarantuje dużo większe bezpieczeństwo wymiany danych. Rozwiązanie działa zarówno dla instalacji (baz danych) znajdujących się na tym samym serwerze, jak i na dwóch różnych. Ponieważ synchronizacja oparta o zlinkowane serwery różni się znacznie od synchronizacji bezpośredniej, po zainstalowaniu nowej wersji Comarch ERP XL 2024.0 w celu poprawnego działania synchronizacji danych konieczne jest nawiązanie współpracy z XL HR według nowych zasad opisanych w pomocy programu Comarch ERP XL. Comarch ERP XL w wersji 2024.0 współpracuje z Comarch ERP XL HR w wersji 2024.1 lub wyższa.

 

Czy ten artykuł był pomocny?