„Znaleziono dokument (-y) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego (-ych) dokumentu (-ów).”

image_print

Pojawia się w przypadku gdy w danej Firmie prowadzona jest kontrola duplikacji zapisów KPiR lub zapisów w Ewidencji ryczałtowej a użytkownik próbuje dodać zapis, który spełnia kryteria kontroli duplikacji.

W przypadku znalezienia dokumentów podobnych do zapisywanego dokumentu i wybraniu opcji TAK w komunikacie dokument zostanie zapisany. Jeśli jednak zostanie wybrana opcja NIE wówczas podnoszone jest okno z listą dokumentów zakwalifikowanych jako duplikaty, tak aby użytkownik mógł zweryfikować tylko listę duplikatów. Po jej zamknięciu wraca  na dodawany dokument, który może zapisać jeśli wybierze opcję Tak.

Czy ten artykuł był pomocny?