Aktualizacje po wydaniu wersji

image_print

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje. Automatyczne aktualizacje programu

Aktualizacja w dniu 13.01.2022

1. Deklaracja PIT-11. Poprawiono wykazywanie na deklaracji PIT-11(27) przychodów pracownika do 26 lat, który nie korzystał ze zwolnienia z PIT dla młodych na własny wniosek.

2. Polski Ład – wydruki. Poprawiono opis podstawy prawnej na wydrukach „Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników” oraz „Wniosek o niepobieranie zaliczki podatku”.

Aktualizacja w dniu 11.01.2022

1. PIT-2. Dostosowano wydruki PIT-2 do nowego wzoru obowiązującego od 10.01.2022 r.

Aktualizacja w dniu 3.01.2022

1. Kody tytułu ubezpieczenia. Dodano do listy kodów tytułu ubezpieczenia nowe kody 2250 oraz 2330, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021.

Aktualizacja w dniu 29.12.2021

1. Ewidencja ryczałtowa. Zoptymalizowano i poprawiono konwersję z wersji 2022.0. W szczególnym przypadku zapisy księgowe ewidencji ryczałtowej mogły nieprawidłowo zostać przypięte do dokumentów handlowych.

Aktualizacja w dniu 28.12.2021

1. Limit płatności gotówkowych. Wprowadzono zmiany dostosowujące program do progu limitu płatności gotówkowych, obowiązującego w roku 2022 – przywrócono limit 15000 PLN. Zmniejszony limit 8000 PLN będzie obowiązywał od 01.01.2023.

2. OCR. Poprawiono działanie funkcji OCR dla Faktur Zakupu w module Handel. Po wykonaniu importu definicji dokumentów poprzez pracę rozproszoną, przy próbie wczytania skanu poprzez OCR pojawiał się komunikat Nie istnieje wskazana w konfiguracji domyślna definicja dokumentu OBD powiązanego z aktualnie edytowanym. Uzupełnij dane na liście Konfiguracja-> Firma->Obieg dokumentów->Dokumenty powiązane!

Czy ten artykuł był pomocny?