Dokumenty

image_print

Lista zdefiniowanych w programie typów dokumentów. Jest to lista zamknięta, bez możliwości dopisywania kolejnych pozycji. Na liście tej określamy definicję dokumentu i domyślną serię. Schemat i seria będą wykorzystywane w trakcie dopisywania nowych dokumentów. Oczywiście istnieje możliwość zmiany schematu czy serii.

Definicja dokumentu określa sposób numeracji danego typu dokumentu (zdefiniowany w Konfiguracji firmy/ Definicja dokumentów/ Magazyn).

Seria – domyślna seria jaka będzie proponowana przy wystawianiu dokumentu danego typu. Serię wybieramy z wcześniej zdefiniowanej listy serii (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Serie dokumentów). Jeśli w schemacie numeracji występuje sekcja Rejestr i nie wybrano domyślnej serii, w trakcie wystawiania dokumentu program zaproponuje pierwszą serię ze zdefiniowanej listy serii.

Czy ten artykuł był pomocny?