KGO

image_print

KGO – Koszt Gospodarowania Odpadami, związany jest z ewidencjonowaniem kosztów tego typu. W oknie konfiguracyjnym znajduje się parametr [ ] Obsługa KGO:

Zaznaczenie opcji obsługa KGO powoduje uaktywnienie się opcji związanych z KGO na karcie towaru oraz na elementach transakcji.

Po zaznaczeniu tego parametru uaktywniają się opcję wyliczania rabatu:

  • rabat od pełnej ceny (rabat wyliczany jest od całkowitej ceny towaru, bez względu na to czy cena zawiera KGO czy też nie),
  • rabat od ceny bez KGO (rabat liczony jest od ceny pomniejszonej o wartość KGO na pozycji).

 

Numer rejestrowy BDO należy wprowadzić w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy – jest to numer przydzielony przedsiębiorcy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Numer ten jest drukowany w sekcji zawierającej dane z pieczątki firmy.

Czy ten artykuł był pomocny?