Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

1. Krajowy System e-Faktur. Udostępniono możliwość wysyłki dokumentów do Krajowego System e-Faktur za pomocą tokena wygenerowanego bezpośrednio na stronie KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/).

Zmiany

1. Deklaracja Intrastat. Umożliwiono pobranie oraz wybór certyfikatu dla deklaracji Intrastat z poziomu dysku lokalnego, w przypadku korzystania z połączenia terminalowego.

2. Seryjna zmiana kategorii na zatwierdzonych dokumentach. Dla dokumentów zaksięgowanych zmodyfikowano komunikat w logu. Obecnie wyświetlana jest informacja Nie można zmienić kategorii na zaksięgowanym dokumencie.

3. Moduł Faktury, filtrowanie wg magazynu. Na liście Faktur sprzedaży, Paragonów oraz Faktur zakupu przywrócono możliwość filtrowania wg Magazynu.

4. Przekazywanie kontrahentów do Comarch Apfino. Podczas przekazywania kontrahentów do Comarch Apfino pomijani są kontrahenci o rodzajach transakcji: Pozaunijny, Pozaunijny (zwroty VAT), Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), którzy nie mają uzupełnionego prefiksu przez numerem NIP.

5. Integracja z Comarch Apfino – Link do płatności online.

  • Na wydrukach sPrint dla Faktur Sprzedaży drukowany jest link do płatności online.
  • Umożliwiono generowanie linka do płatności online dla Faktur Sprzedaży przekształconych z Paragonu.

 

Poprawiono

1. Atrybuty.

  • Poprawiono wyświetlanie atrybutu kontrahenta z uzupełnioną wartością na formularzu dokumentu, na zakładce [Atrybuty], gdy jego nazwa jest taka sama jak nazwa innego, nieaktywnego atrybutu dokumentu.
  • Po zmianie bazy firmowej, w specyficznych sytuacjach układ kolumn nie był zapamiętywany, nie pojawiała się kolumna z atrybutem na listach dokumentów. Poprawiono działanie programu w tym zakresie.

 

2. Lista kontrahentów. Zlikwidowano zbędny komunikat pojawiający się podczas próby usuwania poszczególnych kontrahentów z listy.

3. OCR. Poprawiono działanie usługi OCR na liście Faktur Zakupu podczas wczytywania dokumentów z cenami/ wartościami ujemnymi – takie pozycje są pomijane.

4. Operacje seryjne. Poprawiono działanie operacji seryjnej Zmiana ceny, dostępnej z poziomu Cennika/ Listy zasobów, w zakresie wyświetlanych informacji w podsumowaniu oraz podpowiadanej nazwy pliku podsumowania podczas eksportu.

5. Kody wagowe. Usunięto zbędny komunikat, pojawiający się podczas dodawania na dokument pozycji z kodem wagowym dla ilości mniejszej niż 1.

6. Wydruk Zamówienia u dostawcy. Poprawiono przeliczanie wartości na wydruku Zamówienie u dostawcy (GenRap)/ Wzór – z cenami.

 

Handel Plus

Nowości

1. Elektroniczny dokument dostawy eDD. Dostosowano wysyłkę elektronicznego dokumentu dostawy eDD na platformę PUESC do nowej struktury obowiązującej od 13.02.2023.

 

Współpraca z Comarch EDI

Zmiany

1. Eksport faktury sprzedaży, informacja o zamówieniu i dostawie. Przy eksporcie faktury sprzedaży, korekty do faktury sprzedaży informacja o zamówieniu i dostawie przenoszona jest do pliku tylko w sekcję nagłówka.

 

Współpraca z wszystko.pl

1. Edycja aktywnej oferty. Wprowadzono możliwość edycji oferty, która została opublikowana na platformie wszystko.pl.

Po opublikowaniu oferty na platformie wszystko.pl możliwa jest edycja/zmiana:

  • opisu,
  • ceny,
  • kategorii oraz parametrów,
  • warunków dostawy,
  • warunków oferty.

Formularz pozycji cennika – zakładka wszystko.pl

Czy ten artykuł był pomocny?