Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

1. Login SQL. Umożliwiono pracę w programie wykorzystując połączenie z serwerem SQL na innym loginie niż CDNOperator. Po zmianie hasła dla tego loginu po uruchomieniu programu pojawia się okno informujące o zmianie hasła:

Na tym oknie aktywne jest pole Login umożliwiające wpisanie innego loginu niż standardowy. Wprowadzone login i hasło po zaakceptowaniu zmian są zapisywane. Wówczas możliwa jest praca w programie Comarch ERP Optima na tym stanowisku przy wykorzystaniu nowego loginu SQL.

2. Konwersja baz danych. Po rozpoczęciu konwersji bazy danych inne aktywne połączenia do tej bazy są zamykane.

3. Odtwarzanie bazy danych. Podczas odtwarzania kopii bazy danych z poziomu innego stanowiska niż serwer umożliwiono wyfiltrowanie listy plików do wszystkich typów plików (*.*) lub tylko plików kopii baz danych (*.bac, *.bak).

4. Historia zmian. Po dokonaniu zmian w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Przesyłki, w logu Historii zmian zapisywane są nazwy zmodyfikowanych parametrów konfiguracyjnych.

Poprawiono

1. JPK_V7 korekta podstawy opodatkowania. Dla dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT z pozycjami z rodzajem Usługi wykazanych w zawiadomieniu VAT-ZD jako korekta pomniejszająca podatek, do części ewidencyjnej pliku JPK_V7 przenoszona jest informacja o korekcie podstawy opodatkowania zgodnie z Art.89a oraz o terminie płatności.

2. Migrator baz danych. Po odtworzeniu baz za pomocą Comarch ERP Optima Migrator baz danych, przy pierwszym wejściu do każdej bazy firmowej pojawiał się komunikat: „Użytkownik nie ma uprawnienia do wykonania tej czynności„. Działanie poprawiono.

3. Wykonywanie kopii bazy. Podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa poprzez wybór opcji dla bazy głównej i bazy konfiguracyjnej, program nie zapamiętywał ścieżki zapisu wybranej dla bazy konfiguracyjnej. Działanie poprawiono.

4. Migrator. Umożliwiono zalogowanie się do Comarch ERP Migrator operatora z ustawionym hasłem.

5. Logowanie. Operator z dostępem tylko do firmy startowej nie może na oknie logowania podejrzeć nazw pozostałych baz.

 

Kasa/Bank

Poprawiono

1. VAT-8 – wydruk przelewu. Na wydruku Przelew US płatności związanej z deklaracją VAT-8 nie uzupełniano informacji o symbolu formularza. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?