Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych

image_print

Lista obowiązujących stóp procentowych odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Lista ta składa się z dwóch kolumn:

Data – dzień, od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa,

Procent – wysokość stopy procentowej.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Lista służy do umieszczania na niej odsetek od zaległości w transakcjach handlowych, a nie odsetek indywidualnych użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?