Odsetki ustawowe od zaległości

image_print

Lista obowiązujących stóp procentowych. Lista ta składa się z dwóch kolumn:

Data – dzień, od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa.

Procent – wysokość stopy procentowej. Nie można wpisać na listę stopy 0% (zero).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Lista służy do umieszczania na niej odsetek ustawowych od zaległości, a nie odsetek indywidualnych użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?