Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

1. Pliki JPK – deklaracja kodowania. W plikach XML dotyczących generowanych w programie plików JPK wprowadzono deklarację kodowania znaków.

2. Formularz właściciela. W przypadku niepobrania modułów płacowych, na formularzu właściciela dodano na zakładce [Ogólne] pole Płeć. Pole jest automatycznie uzupełniane na podstawie wprowadzonego numeru PESEL. Uzupełnienie tego pola umożliwia poprawne wyliczenie zwolnienia z PIT w przypadku osoby powyżej 60/65 lat niepobierającej emerytury.

3. e-Deklaracje. Na formularzach dostępnych w programie deklaracji na zakładce [e-Deklaracje] w polach Data wysłania i Data odebrania wyświetlane są informacje nie tylko o dacie, ale również o czasie tych operacji.

4. Ważne aktualizacje. W trakcie logowania do programu Comarch ERP Optima, podczas weryfikacji czy są dostępne ważne aktualizacje do zainstalowania, nie są pobierane pliki do aktualizacji. Dzięki temu uruchamianie programu zostało przyspieszone.

5. Podgląd wydruków Comarch sPrint. Wywołanie podglądu wydruku w formacie Comarch sPrint nie blokuje możliwości jednoczesnej pracy w programie Comarch ERP Optima (nie jest wymagane zamknięcie podglądu wydruku przed kontynuacją pracy).

6. Formularz definicji wydruku Comarch sPrint. Umożliwiono utworzenie nowej definicji wydruku w formacie Comarch sPrint bez konieczności jej wcześniejszego importu z pliku.

Poprawiono

1. Konwersja bazy danych. Jeżeli instalacja programu Comarch ERP Optima oparta jest o zlinkowane serwery SQL (baza konfiguracyjna znajduje się na jednym serwerze baz danych, a baza firmowa znajduje się na innym serwerze), przy konwersji bazy firmowej pojawiał się komunikat: Transaction context in use by another session. Działanie poprawiono.

2. Konwersja bazy danych. Jeżeli kontrahent o kodzie !NIEOKREŚLONY! miał dodane rachunki bankowe, spośród których żaden nie był oznaczony jako domyślny, podczas konwersji pierwszy z rachunków oznaczany jest jako domyślny.

3. Logowanie oraz Zmiana firmy. W przypadku korzystania na zmianę z opcji Logowanie oraz Zmiana firmy, podpowiadana jest ostatnio wybierana firma.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 09.02.2022 roku odsetki te wynoszą 8.50%.

2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.02.2022 roku wynoszą one 8.25%.

Czy ten artykuł był pomocny?