Jak wygenerować plik XML ze zgłoszeniem pracownika do PPK?

Jeśli informacja o przystąpieniu została wprowadzona po stronie systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano dane o przystąpieniu do PPK (i wysokości składek) z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.

Z poziomu ekranu startowego w sekcji Pracownicy należy wejść w opcję Uczestnicy. Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników PPK.

Plik ze zgłoszeniem można utworzyć:

  • pojedynczo – z poziomu karty pracownika za pomocą opcji Utwórz plik,

  • pojedynczo – z poziomu listy uczestników wybierając dla konkretnego uczestnika opcję Utwórz plik,

  • zbiorczo – zaznaczając odpowiednie osoby i po wybraniu opcji wciskając przycisk Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK.

Po wybraniu opcji Utwórz plik/ Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?).

Wskazówka

W aplikacji Comarch PPK dostępna jest również automatyczna wymiana danych z następującymi instytucjami finansowymi:

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) – zobacz więcej,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO) – zobacz więcej,
  • UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej,
  • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?