W jaki sposób odnotować informację o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK?

W okresie od 01.01.2023 do 28.02.2023 jeżeli w danej firmie w dniu logowania do aplikacji co najmniej jeden pracownik jest poza PPK z powodu rezygnacji z uczestnictwa (posiada status Zrezygnował lub Rezygnuje, informacja niewysłana) w Oczekujących zadaniach dostępne jest przypomnienie o zbliżającym się terminie autozapisu pracowników do PPK.

Począwszy od 01.03.2023 każdy pracownik, który zrezygnował z PPK przed tym dniem, będzie podlegał procesowi automatycznego wznowienia. W związku z tym będzie widoczny na liście pracowników ze statusem Do uzupełnienia (autozapis). Z kolei w Oczekujących zadaniach widoczna będzie informacja:

Część pracowników podlega automatycznemu wznowieniu uczestnictwa w PPK (autozapis).

Z tego poziomu, po wskazaniu opcji Zobacz więcej, zostaniemy przekierowani na listę pracowników o statusie Do uzupełnienia (autozapis).

Szczegółowe informacje dotyczące statusu pracownika będą widoczne po wejściu do jego karty.

Dla pracowników o statusie Do uzupełnienia (autozapis) należy odnotować datę przystąpienia do PPK lub datę rezygnacji w przypadku ponownego złożenia deklaracji rezygnacji przez pracownika.

W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR lub Comarch ERP XT informację o przystąpieniu do PPK lub rezygnacji należy wprowadzić odpowiednio w systemie Comarch ERP HR lub Comarch ERP XT. W wersji samodzielnej informacje te wprowadzamy bezpośrednio w Comarch PPK.

Wymiana plikowa

Po wprowadzeniu odpowiednich danych status pracownika w Comarch PPK zmieni się odpowiednio na:

– Zrezygnował – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej,
– Rezygnuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji z PPK,
– Przystępuje, informacja niewysłana – gdy wprowadzona zostanie data przystąpienia do PPK,

Wymiana automatyczna

Po wprowadzeniu odpowiednich danych status pracownika w Comarch PPK zmieni się odpowiednio na:

– Zrezygnował – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej,
– Rezygnuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji z PPK,
– Przystępuje, informacja niewysłana – gdy Pracownik nie był uczestnikiem PPK a następnie po 01.03.2023 r. wprowadzono datę rezygnacji po czym wprowadzona zostanie data przystąpienia do PPK,
– Zgłoszony – gdy Pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował a następnie po 01.03.2023 wprowadzona została data przystąpienia do PPK. W tej sytuacji nie ma konieczności wysyłania tej informacji do Instytucji Finansowej.

Wysyłka informacji/generowanie plików XML

W przypadku statusu Rezygnuje, informacja niewysłana podczas wysyłki informacji do Instytucji Finansowej (generowania pliku XML) program wygeneruje informację o rezygnacji pracownika z PPK.

W przypadku statusu Przystępuje, informacja niewysłana podczas wysyłki informacji do Instytucji Finansowej (generowania pliku XML) program na podstawie historii uczestnictwa pracownika w PPK wygeneruje odpowiednio informację o:
– zgłoszeniu pracownika do PPK (pracownik nie był do tej pory uczestnikiem PPK),
– automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK (pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował, a obecna data zgłoszenia do PPK jest w okresie 01.03.2023 – 31.03.2023),
– wznowieniu uczestnictwa w PPK (pracownik był uczestnikiem PPK, po czym zrezygnował, a obecna data zgłoszenia do PPK jest spoza okresu 01.03.2023 – 31.03.2023).

Szczegółowe informacje związane z wysyłką plików XML ze zgłoszeniem pracowników do PPK zostały opisane w artykule: Jak wygenerować plik XML ze zgłoszeniem pracownika do PPK?

Czy ten artykuł był pomocny?