Jakie akcje są możliwe do wykonania z listy Pracowników (współpraca z Comarch ERP XT)?

W aplikacji współpracującej z Comarch ERP XT z poziomu listy Pracowników można wykonać następujące akcje:

  •   – opcja tworzenia plików w formacie XML dostępna jest dla pracowników ze statusami Przystępuje, informacja niewysłana oraz Rezygnuje, informacja niewysłana,
  • – opcja wysyłki danych w przypadku włączonej automatycznej wymiany danych z wybranymi instytucjami finansowymi; dostępna dla pracowników ze statusami Przystępuje, informacja niewysłana oraz Rezygnuje, informacja niewysłana,
  • – podejrzenie formularza pracownika, opcja dostępna po rozwinięciu ikony  przy konkretnym nazwisku,
  •  wyszukiwanie – wyszukiwać pracowników można według nazwiska, imienia lub numeru PESEL,
  •  filtrowanie – filtrować pracowników można według występujących statusów oraz po opcjach: wszyscy pracownicywszyscy uczestnicy, wszyscy rezygnujący, wszyscy oczekujący, uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego,
  • – wydrukować lub pobrać w formacie PDF następujące wydruki: Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPKDeklarację dotyczącą wpłat podstawowych do PPKDeklarację dotyczącą wpłat dodatkowych do PPKWniosek o dokonywanie wpłat do PPKWniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPKDeklarację rezygnacji z PPK.
  • po zaznaczeniu wybranych pracowników i rozwinięciu ikony dostępna jest również możliwość utworzenia plików XML związanych z przystąpieniem/ rezygnacją z PPK,
  • – wyeksportowanie listy pracowników do arkusza Excel. Do arkusza przenoszone są dane takie jak imię i nazwisko pracownika, PESEL, numery identyfikacyjne nadane przez PFR oraz przez instytucję finansową, identyfikator kadrowy, uczestnictwo w PPK, data przystąpienia, data utworzenia pliku zgłoszeniowego, data rezygnacji, data utworzenia pliku z rezygnacją, składka podstawowa pracownika, składka dodatkowa pracownika, składka podstawowa pracodawcy, składka dodatkowa pracodawcy.

Czy ten artykuł był pomocny?