Licencjonowanie w aplikacji Comarch PPK – jak zliczać pracowników?

W celu określenia, jaka licencja (sprawdź cennik) będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji.

Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

W przypadku Biur Rachunkowych i Podmiotów powiązanych należy zakupić licencję dla takiej liczby pracowników, jaką  posiada największa firma/ spółka prowadzona przez biuro lub grupę kapitałową.

Przykład

Biuro rachunkowe prowadzi 5 firm:
W firmie A wprowadzonych jest 15 pracowników i zleceniobiorców łącznie.
W firmie B wprowadzonych jest 225 pracowników i zleceniobiorców łącznie.
W firmie C wprowadzonych jest 5 pracowników i zleceniobiorców łącznie.
W firmie D wprowadzonych jest 23 pracowników i zleceniobiorców łącznie.
W firmie E wprowadzonych jest 78 pracowników i zleceniobiorców łącznie.

Największa ilość pracowników i zleceniobiorców wprowadzona jest w firmie B – 225 osób. Aby móc korzystać z aplikacji Comarch PPK należy wykupić wersję premium (do 250 pracowników w aplikacji).

Czy ten artykuł był pomocny?