Licencjonowanie w aplikacji Comarch PPK – jak zliczać pracowników?

W celu określenia, jaka licencja (sprawdź cennik) będzie wymagana do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zsumować liczbę pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne na dzień logowania do aplikacji.

Jako pracownika w aplikacji rozumie się osobę, która na dzień logowania do aplikacji jest zatrudniona na etat lub posiada trwającą w dniu logowania umowę cywilnoprawną.

Czy ten artykuł był pomocny?