Posiadam oprogramowanie Comarch ERP Optima/ XL HR/ Altum HR – jak korzystać z aplikacji?

W aplikacji Użytkownicy mogą wprowadzić informacje o zawartej umowie o zarządzanie PPK oraz przesyłać informacje o składkach do instytucji finansowych. W wersji współpracującej dane są pobierane z bazy danych ERP HR – lista pracowników oraz informacje o uczestnictwie/rezygnacji z PPK pobierane są z formularzy danych kadrowych pracowników, natomiast wysokości poszczególnych składek do przesłania pobierane są z naliczonych w bazie danych ERP wypłat. Dane firmy w aplikacji Comarch PPK są spójne z pieczątką firmy w Comarch ERP HR.

Funkcjonalności związane z PPK dostępne są w Comarch ERP HR w wersji 2019.5.1. Aby aplikacja Comarch PPK mogła współpracować z Comarch ERP HR konieczne jest zaktualizowanie programu Comarch ERP HR do co najmniej wersji 2019.5.1.

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.

Czy ten artykuł był pomocny?