Comarch Retail mPOS

Wraz z wersją Comarch Retail POS 2021.0 , została wydana nowa aplikacja Comarch Retail mPOS.

Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem Android. W odróżnieniu od Comarch Retail POS aplikacja Comarch Retail mPOS wyróżnia się mobilnością, do pełnej pracy wystarczy połączenie do sieciowych usług wymiany danych Data Service oraz POS Agent.

Widok Back office w aplikacji Comarch Retail mPOS

Aplikacja współpracuje z systemami Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Enterprise. Za pomocą aplikacji rejestruje się przyjęcia dostawy oraz realizuje wydania paczek na podstawie ZWE.

Dodatkowo przy współpracy z Comarch ERP Enterprise aplikacja umożliwia również kompletowanie zamówień oraz przeprowadzenie inwentaryzacji. Obsłużona jest również metoda kolejkowania FEFO.

W przypadku instalacji Comarch Retail mPOS na urządzeniu z wbudowanym skanerem laserowym możliwa jest łatwiejsza oraz szybsza obsługa aplikacji poprzez skanowanie kodów kreskowych produktów

 

Przyjęcia

W celu przyjęcia dostawy na podstawie dokumentu przesunięcia magazynowego należy wybrać Przyjęcia w widoku Back office.

Ekran podzielony jest na dwie zakładki, pomiędzy którymi można się przełączać:

 • Aktywne – lista dokumentów MM- do realizacji
 • Zakończone – lista dokumentów zrealizowanych
Widok aktywne Przyjęcia magazynowe

 

Widok dokumentu przesunięcia magazynowego podzielony jest na dwie karty:

 • Przyjmij – wyświetla obecny etap przyjęcia dokumentu. Rozwinięcie poszczególnych etapów prezentuje szczegóły w formie statystyk, takich jak oczekiwana ilość artykułów do przyjęcia, brakujące przyjęcia, nieoczekiwane przyjęcia.
 • Szczegóły – wyświetla szczegóły dokumentu (ilość oczekiwanych artykułów, magazyn źródłowy i docelowy oraz datę realizacji dokumentu)

 

Realizacja przyjęcia w aplikacji Comarch Retail mPOS

 

Po wybraniu Przyjmij otworzy się lista artykułów oczekiwanych do przyjęcia. W tym miejscu należy uzupełnić rzeczywistą ilość towarów, jaka została przyjęta.

Definiowanie ilości artkułów podczas przyjęcia

Na dole widoczny jest pasek informujący o postępie przyjęcia oraz przyciski:

 • Parkuj – zapisuje dokument na liście aktywnych dokumentów. W każdym momencie możliwa jest kontynuacja jego realizacji.
 • Dalej – kończy etap deklarowania przyjętych ilości i procesuje dalej przyjęcie

Po przyciśnięciu Dalej zostanie wyświetlona statystyka przyjęcia:

 • Wysłane produkty – ilość produktów zadeklarowana jako wysłana
 • Oczekiwane i przyjęte artykuły – ilość przyjętych oczekiwanych (wg listy pozycji dokumentu) artykułów
 • Nieoczekiwane artykuły – ilość artykułów spoza listy pozycji dokumentu
 • Brakujące – ilość oczekiwanych brakujących towarów w dostawie
 • Przyjęte – suma przyjętych ilości

 

Podsumowanie przyjęcia

Przyciskiem Zatwierdź można zatwierdzić przyjęcie. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat potwierdzający przyjęcie dostawy. Dokument przesunięcia trafi na zakładkę Zakończone, a stany magazynowe zostaną powiększone.

 

Wydania

W widoku Back office należy wybrać opcje Wydania. Prezentowane są 2 przyciski:

 • Przygotowanie wysyłki – przygotowanie wysyłki na podstawie zamówienia wewnętrznego
 • Rejestr paczek – lista paczek
Widok wydania

W celu przygotowania paczki na podstawie zamówienia należy w widoku Wydania wybrać Przygotowanie wysyłki. W kolejnym kroku wybrać opcję Na podstawie otrzymanych zamówień, a następnie Paczkowanie.

Pojawi się lista zamówień z podziałem na zakładki:

 • Aktywne – zamówienia możliwe do realizacji
 • Zakończone – zamówienia zrealizowane

Po wybraniu aktywnego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie, informujące ile artykułów jest już spakowanych, a ile czeka na spakowanie. Wybranie przycisku Zacznij pakowanie otwiera listę stworzonych do zamówienia paczek oraz artykułów, które czekają na spakowanie.

Widok pakowania wydania

 

Z tego poziomu można edytować tworzone paczki oraz pakować kolejne artykuły tworząc nową paczkę. Paczki są tworzone w momencie zaparkowania lub zatwierdzenia procesu pakowania. Anulować stworzone już paczki można podczas edycji procesu pakowania. W oknie tworzenia nowej paczki dostępna jest lista wszystkich artykułów, dla których możemy definiować wydawane ilości.

Lista artykułów z poziomu dodania do paczki

Przycisk Dalej ponownie przekierowuje do okna ze statystyką spakowanych artykułów. Po wybraniu przycisku Zatwierdź utworzone paczki zostaną zatwierdzone, a dokument zamówienia wewnętrznego trafi na listę dokumentów zakończonych. Wygenerowane paczki będą dostępne na liście Rejestr paczek.

Lista Rejestr paczek

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?