Domyślne drukarki dla wydruków pdf

W celu ustawienia domyślnych drukarek dla wydruków pdf poszczególnych typów dokumentów należy wybrać Konfiguracja -> Mapowanie wydruków.

Kafel [Mapowanie wydruków]
W oknie Mapowanie drukarki należy wskazać drukarkę dla wybranego na liście typu dokumentu oraz zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Okno Mapowanie wydruków

Czy ten artykuł był pomocny?