Lista reklamacji

Na stanowisku POS możliwe jest obsłużenie procesu reklamacji artykułów, między innymi:

 • przyjęcie, uznanie, odrzucenie lub zamknięcie reklamacji
 • weryfikacja statusu reklamacji
Kafel [Reklamacje]
Kafel [Reklamacje]
W celu przejścia na listę wszystkich reklamacji zgłoszonych na danym stanowisku POS należy w menu głównym wybrać kafel [Reklamacje].

Lista reklamacji
Lista reklamacji

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Kontrahent
 • Data utworzenia
 • Termin rozpatrzenia
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Anulowany, Zamknięty, Zrealizowany
 • Status – przyjmuje wartości: Uznana, Do rozpatrzenia, Odrzucona, Anulowana, Zrealizowana

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego, umożliwiające przeszukiwanie listy reklamacji na podstawie numeru systemowego dokumentu.

Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie reklamacji można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Stan
 • Status
 • Data

Z poziomu listy reklamacji można:

Czy ten artykuł był pomocny?