Parking (lista dokumentów niezatwierdzonych)

Użytkownik ma możliwość przejścia na parking (listę dokumentów niezatwierdzonych) z poziomu:

Kafel [Kontynuuj dokument]
Kafel [Kontynuuj dokument]
W górnej części okna wszystkich dokumentów niezatwierdzonych znajdują się filtry rozwijane:

 • Typ
 • Data wystawienia
 • Obsługujący – wyświetla listę operatorów dostępnych w bazie danego stanowiska POS
 • Kod stanowiska – lista dostępnych stanowisk POS
Parking wszystkich typów dokumentów
Parking wszystkich typów dokumentów

Natomiast w górnej części okna parkingu poszczególnych typów dokumentów znajdują się:

 • pole filtra tekstowego
 • te same filtry rozwijane, co na liście dokumentów tego typu
Parking zamówień oraz ofert sprzedaży
Parking zamówień oraz ofert sprzedaży

Lista wszystkich dokumentów niezatwierdzonych zawiera następujące kolumny:

 • Typ
 • Numer – numer EAN dokumentu. W przypadku przyjęcia magazynowego prezentuje również oryginalny numerator dokumentu.
 • Data modyfikacji
 • Brutto
 • Obsługujący – użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
 • Kod stanowiska – kod stanowiska, na którym użytkownik wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
 • Netto (domyślnie ukryta)

Natomiast okna parkingu poszczególnych typów dokumentów zawierają kolumny odpowiednie dla listy dokumentów danego typu.
Jeżeli dokument jest w trakcie modyfikacji na stanowisku POS, system uniemożliwia jego edycję na innych stanowiskach wyświetlając komunikat blokujący.
Na liście dokumentów niezatwierdzonych są dostępne następujące przyciski:

Uwaga
Na francuskich bazach danych, dokumenty oprócz numeru EAN otrzymują również tymczasowy numer z prefiksem, zgodnie z definicją numeratora. W przypadku zatwierdzenia lub usunięcia dokumentu z parkingu, następny niezatwierdzony dokument dostaje kolejny numer. Tymczasowy numer jest niezmienny, aż do chwili zatwierdzenia dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?