Propozycja wypłaty z kasy

Nowa funkcjonalność Propozycja wypłaty pozwala na wyliczenie dokładnych nominałów (banknotów i monet), które powinny być wypłacone na koniec dnia lub zmiany. Dedykowana jest sklepom, które rozpoczynają dzień z określoną ilością pieniędzy, dzięki czemu mają możliwość wydawania reszty.

Po zakończeniu zmiany operator wypłaca z szuflady pewną kwotę pieniędzy, która jest zaproponowana według określonych nominałów znajdujących się w szufladzie. Obliczona propozycja wypłaty informuje użytkownika o dokładnej kwocie w konkretnych nominałach, która powinna pozostać w szufladzie. Limit ustalany jest z poziomu systemu ERP, jest on konfigurowany, ponieważ fundusz na początku dnia nie musi być taki sam w każdym sklepie.

Przycisk [Propozycja wypłaty] w oknie zliczania stanu kasy
W oknie zliczania kasy na zamknięciu dnia został dodany przycisk [Proponowana wypłata] przekierowujący do nowego okna z informacjami o:

 

 • limicie gotówki, który należy zostawić w szufladzie (ilości i wartości)
 • gotówce zliczanej w szufladzie w każdym nominale
 • kwocie jaka powinna zostać wypłacona (ilości i wartości)
 • różnicy pomiędzy wartością w szufladzie i wartością wypłaconą
Okno propozycja wypłaty

W oknie prezentowane są kolumny:

 • Nominały – monety i banknoty dla wybranej waluty, w kolejności rosnącej
 • Zliczono – zawiera informacje o ilości i wartości zliczonej gotówki, w każdym nominale, znajdującej się w szufladzie
 • Pozostaje – zawiera informacje o ilości i wartości gotówki, w każdym nominale, jaka pozostała w szufladzie
 • Wypłata – zawiera informacje o ilości i wartości gotówki, w każdym nominale, jaką należy wypłacić
 • Suma – podsumowanie wartości gotówki zliczonej, pozostałej i wypłaconej
 • Różnica – różnica pomiędzy pozostałą wartością gotówki a ustalonym limitem

 

Z poziomu okna propozycji wypłaty można:

 • zatwierdzić wyliczoną propozycję przy pomocy przycisku [Zatwierdź]
 • ponownie przeliczyć kwoty, gdy użytkownik zmienia zliczone ilości i chce ponownie wykonać całe obliczenie przy pomocy przycisku [Przelicz]
 • zamknąć listę i powrócić do okna zliczania bez dokonywania jakichkolwiek zmian przy pomocy przycisku [Zamknij]

Czy ten artykuł był pomocny?