Obsługa kompletów

Definiując kartę artykułu o typie Komplet, dostępny jest do wyboru parametr Pobieraj składniki na dokument.

Pobieraj składniki na dokument – parametr zaznaczony: zaznaczenie parametru „Pobieraj składniki na dokument” spowoduje podczas dodawania kompletu na dokument, dodanie wszystkich jego składników na dokument oraz pojawi się dodatkowa sekcja „Modyfikacja pojedyńczego elementu na dokumencie” z opcją Zezwalaj lub Blokuj.

Zaznaczony parametr powoduje, że komplet rozbijany jest na pozycje (wchodzące w skład kompletu) magazynier ma możliwość zbierania pozycji kompletu z różnych lokalizacji.

  • Zaznaczony parametr Zezwalaj

Magazynier ma możliwość zmiany ilości elementów wchodzących w skład kompletu ale wiąże się to z rozłączeniem kompletu – Rys. poniżej. W przypadku, gdy element kompletu zostanie zrealizowany częściowo, z nadwyżką lub w ogóle nie zostanie zrealizowany wówczas, aby cały dokument mógł być zatwierdzony komplet będzie musiał być rozłączony.

  • Zaznaczony parametr Blokuj

Wszystkie elementy wchodzące w skład kompletu muszą zostać zrealizowane. Nie ma możliwości zmiany ilości elementu wchodzącego w skład kompletu podczas jego realizacji. Jeżeli element nie zostanie zrealizowany nie będzie można zatwierdzić dokumentu.

altdysmag_rys20

altdysmag_rys21

altdysmag_rys22

Pobieraj składniki na dokument – parametr niezaznaczony: niezaznaczony parametr powoduje, że wydawany jest cały komplet z lokalizacji magazynowej (brak możliwości zmiany ilości składnika czy położenia pojedynczego elementu kompletu) – Rys. poniżej.

Uwaga
Komplety niepobierające składników na dokument w Comarch WMS mogą podlegać tylko wydaniom.

Jeżeli w systemie Comarch ERP Altum zdefiniowano komplet jako niepobierający składników (np. zafoliowany, zapakowany w karton) wówczas w aplikacji będzie on widoczny jako pojedyncza pozycja na dokumencie – Rys. poniżej.

Uwaga
Jeżeli komplet pobierający składniki na dokument posiada przynajmniej jeden element z cechą wpływającą na partię, wtedy realizacja będzie odbywać się tak jak w przypadku kompletu pobierającego składniki.

altdysmag_rys23

Komplety jaki i elementy wchodzące w ich skład można prześledzić z poziomu listy towarów aplikacji. Comarch WMS Magazynier po podniesieniu do podglądu danej karty kompletu, ma możliwość sprawdzenia jego elementów oraz weryfikacji położenia składników – Rys. poniżej.

altdysmag_rys24

Czy ten artykuł był pomocny?