Instalacja Comarch WMS Magazynier

Instalacja Comarch WMS Magazynier odbywa się przy pomocy wcześniej zainstalowanego programu Comarch ERP Auto Update.
Jeżeli użytkownik po zainstalowaniu Comarch ERP Auto Update pominął krok z prekonfiguracją lub nie wybrał na tym oknie opcji: [Konfiguruj jako: Comarch WMS], wówczas, do drzewa produktów w Konfiguracji Comarch ERP Auto Update, należy ręcznie dodać produkt Comarch WMS. W tym celu należy wybrać opcję: [Dodaj produkt] oraz z rozwijalnej listy wskazać Comarch WMS.

rys.27._2.1_inst

W tym momencie do drzewa produktów zostanie dodana pozycja Comarch WMS. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowo dodany produkt. Otworzy się okno jak na poniższym. Z listy komponentów należy wybrać Magazynier.

rys.28._2.1_inst

Konfiguracja Comarch WMS Magazynier

W kolejnym kroku klikamy prawym klawiszem myszy na komponencie Magazynier i wybieramy opcję: [Konfiguracja].

rys.29._2.1_inst

Następnie w wywołanym oknie należy podać dane niezbędne do poprawnego skonfigurowania aplikacji Comarch WMS Magazynier.

uz_rys11

System ERP:

 • Ścieżka katalogu – ścieżka do katalogu z zainstalowanym systemem Comarch ERP Altum

Baza danych:

 • Nazwa serwera – nazwa serwera, na którym znajduje się baza SQL,
 • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych na serwerze SQL,
 • Typ logowania – parametry wykorzystywane do instalacji Comarch WMS:
  • Zintegrowane – w przypadku tego typu logowania używane jest konto, na którym jest uruchomiana usługa „Comarch ERP Auto Update Service”,
  • SQL – logowanie do bazy danych odbywa się na określonego użytkownika. Po wybraniu tego typu pola Login i Hasło stają się aktywne.
   • Login – nazwa (login) użytkownika, który posiada dostęp do serwera SQL. Na tym użytkowniku będzie działał serwer, umożliwiający wymianę danych pomiędzy bazą danych a aplikacją. Wybrany użytkownik powinien posiadać minimum uprawnienia securityadmin;
   • Hasło – hasło na użytkownika, którego podaliśmy w polu Login;
Uwaga
Przed instalacją aplikacji Comarch WMS, należy podłączyć bazę w Menadżerze baz Comarch ERP Altum (uruchamiając program z uprawnieniami administratora). W przypadku uruchomienia programu i podpięcia bazy bez uprawnień administratora, alias bazy danych nie będzie widoczny w aplikacji Comarch ERP Auto Update, wówczas należy odpiąć bazę danych i podpiąć ją ponownie (pamiętając o uruchomieniu Menadżera baz Comarch ERP Altum z uprawnieniami administratora).
Uwaga
Do instalacji Comarch WMS zaleca się korzystanie z logowania poprzez użytkownika SQL.

Serwer licencji:

 • Adres – instancja serwera, na którym znajduje się serwer licencji (ML),
 • Numer klucza – 10-cyfrowy numer licencji.

Usługa:

 • Adres – adres serwera, na którym będzie uruchomiona usługa synchronizacji,
 • Port – port, po którym będzie odbywała się synchronizacja.
Uwaga
Jeżeli usługa Comarch WMS Service będzie uruchomiona na tym samym stanowisku co serwer baz danych, należy podać adres IP komputera z ową usługą.

Po zapisaniu ustawień powracamy do okna głównego Comarch ERP Auto Update, gdzie wybieramy [Pobierz i instaluj], bądź korzystamy z opcji [Akcje zaawansowane]/[Instalacja wskazanej wersji produktu].

Po wybraniu tej opcji nastąpi pobranie nowej wersji aplikacji Comarch WMS Magazynier z serwera Comarch, a następnie program Comarch ERP Auto Update przystąpi do jej instalacji. Pojawi się następujący komunikat:

rys.32._2.1_inst

Należy wskazać opcję: [Tak]. W następnym kroku wywołane zostanie okno z warunkami licencji, z którymi należy się zapoznać. Następnie należy zaznaczyć „Akceptuję warunki gwarancji i korzystania z oprogramowania” i przycisnąć [Zatwierdź].

rys.33._2.1_inst

W tym momencie zainstalowane zostaną komponenty potrzebne do prawidłowej współpracy Comarch WMS z systemem ERP. Postęp instalacji przedstawia poniższy obraz.

Po skończonej instalacji pojawi się informacja w oknie głównym Comarch ERP Auto Update:

Uwaga
Przywracając bazę danych z kopii zapasowej (Restore Database) w celu poprawnego działania aplikacji Comarch WMS Magazynier należy dla przywróconej bazy uruchomić następujące skrypty: GrantPermissions.sql oraz ConfigureDatabase.sql (instalacja domyślna C:\Program Files (x86)\Comarch WMS\Warehouseman\Erp\Altum\Scripts\Conversions). W innym przypadku należy ponownie zainstalować aplikację Comarch WMS Magazynier.
W celu prawidłowego działania aplikacji Comarch WMS, należy pamiętać, aby podpiąć bazę w Menadżerze baz – Comarch ERP Altum (program powinien zostać uruchomiony z uprawnieniami administratora).

Czy ten artykuł był pomocny?