Przygotowanie do instalacji aplikacji Comarch WMS Zarządzanie – IIS

W celu instalacji aplikacji Comarch WMS Zarządzanie wymagane jest pobranie pakietu instalacyjnego z Indywidualnych Stron Partnerów lub z serwera FTP. Pakiet taki zawiera produkt Comarch ERP Auto Update, służący do pobrania i aktualizacji wersji.

Przygotowania Microsoft Internet Information Services (IIS)

Aby zainstalować i pracować z aplikacją Comarch WMS na serwerze terminali wymagane jest, aby uruchomiony był komponent Microsoft Internet Information Services (IIS).

Uwaga
W przypadku problemu z uruchomieniem aplikacji IIS należy sprawdzić, czy któraś z zainstalowanych aplikacji (np. Skype) nie wykorzystuje domyślnego dla protokołu HTTP portu „80”. Taka sytuacja uniemożliwi uruchomienie aplikacji.
IIS w wersji 7

Przed instalacją aplikacji Comarch WMS Zarządzanie konieczne jest upewnienie się, iż na stanowisku jest zainstalowany komponent „Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS”. Do konfiguracji/instalacji funkcji IIS 7 należy wejść w Panel Sterowania -> Dodaj usuń programy -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
Gdy lista funkcji systemu Windows się załaduje należy przejść do Internetowych usług informacyjnych i zweryfikować w gałęzi:

Usługi WWW:

 • Funkcje tworzenia aplikacji – konieczne jest zaznaczenie opcji ASP.NET. Po jej wybraniu automatycznie zaznaczone zostaną opcje Rozszerzenia architektury.NET, Rozszerzenia ISAPI oraz Filtry ISAPI.
 • rys.1._2.12

 • Zabezpieczenia – W tej gałęzi konieczne jest zaznaczenie opcji: „Filtrowanie żądań” oraz „Uwierzytelnianie Windows”.
 • rys.2._2.12

Wspólne funkcje http – podstawowe ustawienia to: Zawartość statyczna oraz Dokument domyślny. Dodatkowo można zaznaczyć jeszcze opcję „Błędy HTTP”.

rys.3._2.12

 • Stan i diagnostyka – W gałęzi stan i diagnostyka można znaleźć narzędzia rejestrowania oraz śledzenia, które pozwolą zachować bezpieczeństwo internetowego serwera. „Monitor żądań” oraz funkcja „Śledzenie” także pomagają w weryfikacji poprawności działania aplikacji poprzez śledzenie żądań wysyłanych na serwer. W tym przypadku wybrano opcje: „Monitor żądań” oraz „Rejestrowanie HTTP”
 • rys.4._2.12

 • Funkcje wydajnościowe – zawiera Kompresje zawartości dynamicznej oraz statycznej. Użytkownik może wybrać dowolną funkcje kompresji.
 • rys.5._2.12

Po skonfigurowaniu powyższych elementów w gałęzi Usługi WWW należy przejść do gałęzi:

 • Narzędzia zarządzania siecią Web – W gałęzi tej zalecany jest wybór wszystkich czterech funkcji, czyli:
  • Konsola zarządzania usługami IIS,
  • Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS,
  • Usługa zarządzania usługami IIS,
  • Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6.

rys.6._2.12

IIS w wersji 8

Uruchamiamy Menadżera Serwera (Server Manager), wskazujemy pozycję [Dashboard] i klikamy opcję dodania funkcji i opcji [Add roles and features].

rys.7._2.12

W oknie wyboru typu instalacji zaznaczamy opcję konfiguracji serwera [Role-based or feature-based installation] i przechodzimy Dalej. W kolejnym oknie wybieramy serwer i klikamy Dalej. Następnie wskazujemy komponenty, które powinny zostać zainstalowane:

 • Application Server ->.NET Framework 4.5
 • rys.8._2.12

 • Web Server (IIS) -> Web Server
 • rys.9._2.12

 • Web Server (IIS) -> Management Tools

rys.10._2.12

rys.11._2.12

Uwaga
W przypadku, gdy łączymy się do lokalnego komputera poprzez jego IP i w przeglądarce Internet Explorer włączony jest tryb bezpieczny, wymagane jest dodanie lokalnego IP w spisie witryn sieci lokalnej (Opcje internetowe -> Zabezpieczenia -> Lokalny Internet -> Witryny -> Zaawansowane).

Czy ten artykuł był pomocny?