Konfiguracja spedycji [DHL]


1. Konfiguracja połączenia

W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń kurierskich do kuriera DHL, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem:

 • wprowadzenia loginu oraz hasła do jego usługi sieciowej,
  Uwaga
  Jest to inny zestaw danych do logowania niż dla standardowej aplikacji webowej kuriera oraz indywidualnego numeru SAP.


2. Szablon zlecenia spedycji

Od wersji Comarch WMS 2019.5 umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera DHL:

 • Sekcja: Ogólne:
  • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
  • Nazwa szablonu,
  • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP
  • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
  • Pobieraj wagę:
   • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
   • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
  • Płatnik (określenie kto jest płatnikiem usługi spedycji):
   • Nadawca,
   • Odbiorca,
  • Zlecenie odbioru wysyłki:
   • Stałe,
   • Zamawianie kuriera,
 • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
 • Sekcja: Dane dodatkowe:
  • Informacja o zawartości:
   • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
   • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Referencja:
   • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
   • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z usługi dodatkowej przesyłki,
   • Przesyłka kopertowa (DOX) – przesyłka zapakowana w kopertę firmową DHL o wadze rzeczywistej nieprzekraczającej 0,5 kg,
   • Przesyłka paletowa – przesyłka na jednostce logistycznej,
  • Doręczenie:
   • Doręczenie gwarantowane:
    • Do godziny 9:30 (zima 10:30) – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 9:30 rano (w okresie od 1.XII do 1.III przed godz. 10.30) pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • Do godziny 12:00 – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 12:00 rano pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • Na godzinę – pierwsza próba doręczenia przesyłki o wskazanej godzinie +/- 20 minut pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • W sobotę,
    • Wieczorem.
   • Odbiór własny w oddziale DHL – oznacza możliwość odbioru przesyłki w oddziale DHL pod warunkiem wylegitymowania się dokumentem tożsamości (osoba fizyczna), lub pieczątką firmy,
   • Informacja przed doręczeniem,
   • Preawizacja,
   • Potwierdzenie doręczenia.
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Deklarowana wartość przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Ustalona – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – ustalenie kwoty ubezpieczenia na podstawie wartości wysyłanej paczki (suma wartości brutto elementów z dyspozycji ZWM),
   • Uwaga
    Wartości brutto elementów pobierane są z dokumentu handlowego w ERP powiązanego z dyspozycją. W przypadku braku powiązanego dokumentu handlowego – kwota deklarowanej wartości jest równa 0.
  • Dokumenty zwrotne – usługa polega na odebraniu podpisu odbiorcy na dokumencie dołączonym do przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu nadawcy,
  • Pobranie przy doręczeniu – pobranie od odbiorcy należności za zawartość dostarczonej mu przesyłki,
  • Nadanie w sobotę.


3. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora:

 • Sekcja: Ogólne:
  • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie DHL oraz przekazywana do drukarki,
  • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
 • Sekcja: Parametry wydruku:
  • Format wydruku:
   • A4 – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
   • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
  • Format pliku:
   • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
   • ZPL – plik zostanie zapisany w formacie ZPL,
 • Sekcja: Drukarki:
  • Naciśnięcie spowoduje podniesienie okna wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowy wydruk takiej etykiety jest dostępny poniżej.

sped_rys10

Czy ten artykuł był pomocny?