Konfiguracja spedycji [InPost]


1. Konfiguracja połączenia

Ze względu na różne usługi dostępne w ramach kuriera InPost oraz paczkomatów InPost, po wejściu w spedycję InPost należy je oddzielnie skonfigurować.

Uwaga
Aby konfiguracja działała prawidłowo, kontrahent musi mieć podpiętą Osobę kontaktową, która ma przypisany atrybut typu flaga z wartością TAK. Osoba kontaktowa musi mieć podany adres e-mail i telefon.
W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń do kuriera i paczkomatów InPost, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem (Rys. poniżej). Dla obu sposobów dostawy należy podać:

 • ID Organizacji – nadawane przez spedytora indywidualne oznaczenie firmy,
 • Token autoryzacji – hasło do logowania się do serwisu spedytora.


2. Szablon zlecenia spedycji dla kuriera InPost

Od wersji Comarch WMS 2019.5 umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera InPost (Rys. poniżej):

 • Sekcja: Ogólne:
  • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
  • Nazwa szablonu,
  • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP,
  • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
  • Pobieraj wagę:
   • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
   • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
  • Płatnik (określenie kto jest płatnikiem usługi spedycji):
   • Nadawca,
   • Odbiorca,
 • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
 • Sekcja: Dane dodatkowe:
  • Informacja o zawartości:
   • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
   • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Referencja:
   • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
   • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z usługi dodatkowej przesyłki,
   • Przesyłka paletowa – przesyłka na jednostce logistycznej,
    Uwaga
    W przypadku wybrania na szablonie spedycji przesyłki paletowej, musi mieć ona wagę z przedziału <50kg, 800kg>. Dodatkowo wymiary przesyłki muszą wynosić 120x80x180 cm.
  • Doręczenie:
   • Doręczenie gwarantowane:
    • Na godzinę – pierwsza próba doręczenia przesyłki o wskazanej godzinie w przedziale czasowym do 30 minut przed wyznaczoną godziną,
    • W sobotę – InPost podejmie pierwszą próbę dostarczenia przesyłki w sobotę, jeżeli przesyłka została nadana w piątek,
    • Wieczorem – doręczenie pomiędzy 17:00 a 20:00 w dni robocze
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Deklarowana wartość przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Ustalona – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – ustalenie kwoty ubezpieczenia na podstawie wartości wysyłanej paczki (suma wartości brutto elementów z dyspozycji ZWM),
    Uwaga
    Wartości brutto elementów pobierane są z dokumentu handlowego w ERP powiązanego z dyspozycją. W przypadku braku powiązanego dokumentu handlowego – kwota deklarowanej wartości jest równa 0.
  • Dokumenty zwrotne – usługa polega na odebraniu podpisu odbiorcy na dokumencie dołączonym do przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu nadawcy,
  • Pobranie przy doręczeniu – pobranie od odbiorcy należności za zawartość dostarczonej mu przesyłki.
  • Powiadomienie SMS
  • Powiadomienie e-mail


3. Szablon zlecenia spedycji dla paczkomatów InPost

Od wersji 2019.5 umożliwiono skonfigurowanie kilku szablonów zlecenia spedycji z różnymi wartościami usług dostępnych dla danego spedytora. Opcja dodania kolejnych szablonów dostępna jest pod przyciskiem w oknie szablonów spedycji.
Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla paczkomatów InPost (Rys. poniżej):

 • Sekcja: Ogólne:
  • Język tłumaczenia nazwy szablonu – przez wybranie flagi,
  • Nazwa szablonu,
  • Sposób dostawy realizujący wysyłkę – pobierany z systemu ERP
  • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
  • Pobieraj wagę:
   • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
   • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
  • Płatnik (określenie kto jest płatnikiem usługi spedycji):
   • Nadawca,
   • Odbiorca,
 • Sekcja: Nadawca – sekcja dostępna jest po wybraniu w ustawieniach ogólnych spedycji Osoba odpowiedzialna – „W zależności od spedytora”
 • Sekcja: Dane dodatkowe:
  • Informacja o zawartości:
   • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
   • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Referencja:
   • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
   • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
 • Sekcja: Atrybuty:
  • Paczkomat docelowy
  Przykład
  Po stworzeniu nowych atrybutów w systemie ERP np. „Nr paczkomatu” i „Nr transakcji”, jest możliwość powiązania ich z szablonem zlecenia spedycji.

  Po zrealizowaniu dokumentu z poziomu WMS Magazynier, operator w informacjach dodatkowych może dodać wartości atrybutów. Dzięki powiązaniu na szablonie, wartości atrybutów zostaną pobrane do zlecenia spedycji.

 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z usługi dodatkowej przesyłki.
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Deklarowana wartość przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Ustalona – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – ustalenie kwoty ubezpieczenia na podstawie wartości wysyłanej paczki (suma wartości brutto elementów z dyspozycji ZWM),
    Uwaga
    Wartości brutto elementów pobierane są z dokumentu handlowego w ERP powiązanego z dyspozycją. W przypadku braku powiązanego dokumentu handlowego – kwota deklarowanej wartości jest równa 0.
  • Pobranie przy doręczeniu – pobranie od odbiorcy należności za zawartość dostarczonej mu przesyłki.


4. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora (Rys. poniżej):

 • Sekcja: Ogólne:
  • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie InPost oraz przekazywana do drukarki,
  • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
 • Sekcja: Parametry wydruku:
  • Format wydruku:
   • Standardowa – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
   • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
  • Rozmiar wydruku:
   • rozmiar A4
   • rozmiar A6
  • Format pliku:
   • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
   • ZPL – plik zostanie zapisany w formacie ZPL,
   • EPL – plik zostanie zapisany w formacie EPL,
 • Sekcja: Drukarki:
  • Naciśnięcie spowoduje podniesienie okna wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

  Uwaga
  Program Foxit Reader jest wymagany dla niektórych drukarek do prawidłowego działania wydruków do PDF.

  Po wprowadzeniu takiej konfiguracji, podczas zatwierdzania dyspozycji wydania (ZWM), dla której wskazano sposób dostawy powiązany z kurierem InPost – zostanie automatycznie utworzone na jej podstawie zlecenie wysyłki oraz przesłanie do systemu informatycznego kuriera.

  Polecenie wysyłki zostanie wygenerowane zgodnie z parametrami ustawionymi na szablonie zlecenia spedycji dla odpowiedniego spedytora.

  Uwaga
  W przypadku gdy paczka zostanie wysłana do systemu spedytora, a etykieta nie zostanie pobrana, pomóc może zwiększenie wartości parametru Waybil_WaitTime w tabeli WMS.ShippingConfiguration (ustawianego dla usługi). Oznacza on czas oczekiwania pomiędzy stworzeniem przesyłki a zapytaniem o etykietę (w milisekundach).

  Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowe wydruki takiej etykiety dla kuriera i paczkomatów InPost (Rys. poniżej).

  Etykieta kurier InPost
  Etykieta paczkomat InPost

Czy ten artykuł był pomocny?