Wstęp do realizowania dyspozycji magazynowych

Aby w aplikacji Comarch WMS Magazynier zrealizować dyspozycję należy wybrać właściwą opcję z poziomu Menu głównego – [Przyjęcia], [Wydania], [Przesunięcia] lub [Zamówienia wewnętrzne] oznaczone ikoną dysmag_iko1

Jako dyspozycje widoczne będą niepotwierdzone dokumenty magazynowe wygenerowane z dokumentów handlowych, zamówień i zleceń oraz niezwiązane dyspozycje magazynowe.

Można dodatkowo generować dyspozycje bezpośrednio z dokumentów handlowych, zamówień i zleceń, pod warunkiem, że są do nich nadane odpowiednie uprawnienia w bazie systemu ERP. Należy wybrać pozycję z numerem dokumentu handlowego, zamówienia lub zlecenia, do którego ma zostać wygenerowana dyspozycja magazynowa (Rys. poniżej).

altdysmag_rys1

Po wybraniu odpowiedniego dokumentu, zostanie wygenerowana dyspozycja magazynowa, która będzie również widoczna po wejściu na listę dyspozycji (Rys. poniżej).

altdysmag_rys2

Jeżeli na procesie wydania/przyjęcia w ustawieniach procesów w Comarch WMS Zarządzanie wybrano opcję „Potwierdzenie dyspozycji do realizacji” wówczas w Comarch WMS Magazynier po wybraniu zamówienia/zlecenia lub dokumentu handlowego do wygenerowania wyświetli się odpowiedni komunikat informujący o konieczności potwierdzenia dyspozycji przez kierownika (Rys. poniżej).

dysmag_rys3

Rodzaje dokumentów i generowane z nich dyspozycje przedstawia poniższe tabele:

Dokumenty handlowe

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
FZFaktura zakupuAWD
KIFZKorekta ilościowa faktury zakupuZWM
PZPrzyjęcie zewnętrzneAWD
KIPZKorekta ilościowa przyjęcia zewnętrznegoZWM
FSFaktura sprzedażyZWM
KIFSKorekta ilościowa faktury sprzedażyAWD
WZWydanie zewnętrzneZWM
KIWZKorekta ilościowa wydania zewnętrznegoAWD
PARParagonZWM
KIPARKorekta ilościowa paragonuAWD
RWRozchód wewnętrznyZWM
KIRWKorekta ilościowa rozchodu wewnętrznegoAWD
PWPrzychód wewnętrznyAWD
KIPWKorekta ilościowa przychodu wewnętrznegoZWM
MM-Przesunięcie międzymagazynowe wydanieZWM
MM+Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcieAWD

Zamówienia

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowna dyspozycja
ZZZamówienie zakupuAWD
ZSZamówienie sprzedażyZWM
ZWEZamówienie wewnętrzne ZWM
Uwaga
Jeżeli na dokumencie handlowym ustawiono jako magazyn wówczas dyspozycja zostanie wygenerowana w Comarch WMS Magazynier na magazyn, na którym obecnie zalogowany jest operator generujący dyspozycję.

Dyspozycje z systemu ERP będą widoczne na liście w menu Wydania i Przyjęcia w zależności od ich typu.
Po wejściu w dyspozycje pokażą się następujące opcje (zależne od typu wybranych dyspozycji):

 • [Dodaj wydanie]/[przyjęcie]/[przesunięcie] – dodanie dyspozycji na aktualny magazyn
 • [Wydania]/[przyjęcia]/[przesunięcia na dziś] – przejście do listy dyspozycji na bieżący dzień
 • [Wydania]/[przyjęcia]/[przesunięcia za okres] – umożliwia pokazanie dokumentów z określonego przedziału czasowego

altdysmag_rys3

Aby wybrać przedział czasowy, z którego mają być widoczne dyspozycje, należy kliknąć na przycisk znajdujący się po lewej stronie z datą i wybrać „Datę od” z kalendarza, a następnie kliknąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie z datą i wybrać „Datę do”.

dysmag_rys5

W oknie z kalendarzem dostępne są następujące opcje:

 • dysmag_iko2 – przejście do poprzedniego miesiąca,
 • dysmag_iko3 – przejście do następnego miesiąca,
 • kliknięcie na przycisk dysmag_iko4 spowoduje otwarcie okna, w którym miesiąc i rok będzie można wybrać z listy.

  dysmag_rys6

  dysmag_rys7

  Po wejściu w listę dyspozycji (Rys. poniżej) widoczne są następujące informacje:

  • Numer – numer dyspozycji, a także numer dokumentu źródłowego w przypadku, gdy dyspozycja pochodzi z dokumentów handlowych, zamówień lub zleceń,
  • % – stopień zrealizowania dyspozycji przedstawiony w procentach,
  • Kontrahent – akronim kontrahenta, który znajduje się na dyspozycji,
  • Magazyn docelowy – kod magazynu docelowego (w przypadku zleceń wydań magazynowych wygenerowanych do dokumentów MM-).

  Kliknięcie na daną dyspozycję, w zależności od ustawień, otwiera dyspozycję zlecenia wydania z magazynu (ZWM), awiza dostawy (AWD), przesunięcia (MP), w zależności od tego, w jakim oknie aktualnie znajduje się operator.

  Oprócz listy w oknie dostępne są następujące operacje:

  • dysmag_iko5 – kryterium filtrowania listy dyspozycji (kliknięcie umożliwi wybranie kryterium filtra: [Wszystkie], [Do realizacji], [Zrealizowane]),
  • dysmag_iko6 – umożliwia dodanie nowej dyspozycji,
  • dysmag_iko7 – umożliwia grupowanie dyspozycji.

  altdysmag_rys4

  Istnieje możliwość wyszukiwania dyspozycji na liście poprzez zeskanowanie kodu dyspozycji, kontrahenta lub naciśnięcie przycisku dysmag_iko8 i wpisaniu żądanej wartości w pole filtra.

  altdysmag_rys5

  Po kliknięciu w pole filtra zostanie otwarta jego konfiguracja. Można wybrać elementy, po jakich będzie można wyszukiwać dyspozycje, a także sposób sortowania wyników wyszukiwania.

  dysmag_rys10

  Aktywne filtry w konfiguracji są oznaczone przez podświetlenie, a sposób sortowania przez następujące ikony:

  • dysmag_iko9 – sortowanie rosnąco
  • dysmag_iko10 – sortowanie malejąco

  Po przejściu do listy dyspozycji aktywne filtry wyszukiwania są oznaczone poprzez pogrubienie.

  dysmag_rys11

 • Czy ten artykuł był pomocny?