Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2021.1

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2021.1 zostały dodane rezerwacje online we współpracy z Comarch EPR XL, które wprowadzają szereg zmian w działaniu aplikacji przy włączonych rezerwacjach. Ponadto w nowej wersji rozbudowano możliwość konfiguracji mechanizmu anulowania dokumentów z poziomu systemu ERP dla których zasób już został wydany.

Rezerwacje online są dostępne od wersji Comarch ERP XL 2021.0.2 oraz Comarch WMS 2021.1.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Obsługę rezerwacji online na dokumentach magazynowych;
 • Konfigurację działania rezerwacji online;
 • Rezerwacje w przyszłość dla zasobów bez stanów handlowych;
 • Parametr odpowiedzialny za działanie anulowania dokumentów.

Comarch WMS 2021.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2020.2.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2021.0.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2021.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2021.1 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2020.0.4405.2.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Obsługa rezerwacji online w Comarch WMS

W najnowszej wersji Comarch WMS została dodana możliwość uruchomienia rezerwacji online na wybranych magazynach o współpracy ilościowo zasobowej w integracji z Comarch ERP XL. Dodano dwa typy rezerwacji online, które działają w oparciu o:

 • Stany handlowe – należy wykorzystywać w przedsiębiorstwach w których wydawać towary z magazynu można, gdy jest odpowiedni stan handlowy po stronie systemu ERP XL. Parametr ten ogranicza swobodę pracy na magazynie szczególnie w przypadku wydań inicjowanych na kolektorze;
 • Stany magazynowe WMS – preferowane dla przedsiębiorstw, które pracują na magazynie na kilka zmian, gdzie nie zawsze mogą być wystawione dokumenty handlowe, ale towar powinien być wysłany według zamówień do klienta. W przypadku tej konfiguracji została dodana możliwość rezerwacji w przyszłość, dla zasobów które nie mają jeszcze stanu handlowego, a trzeba je wydać z magazynu – rezerwacje te zapewnią możliwość zafakturowania, jak zostanie wystawiony odpowiedni dokument przychodowy.
Nowe parametry dotyczące rezerwacji online na karcie magazynu w Comarch ERP XL

Rezerwacje działają w trybie online to znaczy, że podczas dodawania pozycji sprawdzana jest dostępna ilość konkretnej partii i rezerwowana na potrzebny dodawanego dokumentu. Podczas synchronizacji rezerwacje wiązane są z odpowiednim dokumentem w Comarch WMS.

Uwaga
W wersji Comarch WMS 2021.1 w przypadku uruchomienia rezerwacji online, zablokowana została możliwość inwentaryzacji ciągłej, w momencie gdy na magazynie są włączone rezerwacje online.

 

2. Anulowanie dokumentów z poziomu ERP XL

W ramach rozwoju współpracy z Comarch ERP XL został dodany globalny parametr odpowiedzialny za działanie anulowania dokumentów po stronie systemu ERP XL. Podczas anulowania dokumentu w systemie ERP XL sprawdzane jest, czy zasób nie został już wydany i jest możliwość wygenerowania dokumentu przeciwstawnego po stronie systemu Comarch WMS. W zależności od wartości parametru:

 • Anulowanie jest możliwe, gdy jest dostępna partia wymagana do utworzenia dokumentu przeciwstawnego;
 • Anulowanie jest możliwe, jeżeli zasób z anulowanego AWD jest dostępny na magazynie.

3. Pozostałe

3.1 Rozbudowa raportów wykonywanych przed inwentaryzacją

W najnowszej wersji zostały dodane do raportów dokumenty magazynowe nie przekazane do realizacji w WMS, ale rezerwujące zasób w Comarch WMS. Dokumenty te wpływają na stan handlowy przy rozliczeniu w Comarch ERP XL.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2021 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?