Dyspozycja przyjęcia wystawiona na kolektorze

Aby za pomocą aplikacji Comarch WMS Magazynier wystawić niezwiązaną z dokumentem handlowym dyspozycję przyjęcia, należy wejść na listę Przyjęć, a następnie kliknąć przycisk: dysmag_iko6.

dysmag_rys86

Proces dodawania Kontrahenta i wybór serii jest taki sam jak w przypadku dodawania dyspozycji Zlecenia Wydania Magazynowego na urządzeniu.

Dodawanie elementów do dyspozycji

Domyślny schemat kroków podczas realizacji AWD wystawianego na kolektorze wygląda następująco:

dysmag_rys87

Jeżeli obsługa jednostek logistycznych jest włączona, pojawią się kroki związane z zeskanowaniem kodu jednostki logistycznej.
Dodawanie elementu odbywa się poprzez:

 • Zeskanowanie/wprowadzenie EANu, kodu lub nazwy towaru w polu:
  dysmag_rys52

 • Naciśnięcie na dysmag_iko32 i wybranie towaru z listy dostępnych towarów

Na liście towarów dostępne będą następujące opcje:

 • dysmag_iko33 – podgląd karty towaru
 • dysmag_iko35 – wybór danego towaru
 • dysmag_iko5 – filtr umożliwiający podgląd wszystkich lub dostępnych towarów
 • dysmag_iko6 – dodanie karty nowego towaru

dysmag_rys88

Jeżeli przyjmowany towar ma trafić na jednostkę logistyczną homogeniczną, na której znajdują się już zasoby tego towaru wówczas na kroku wyboru towaru z listy wyświetla się tylko ten określony towar oraz przyciski [Podgląd] oraz [Wybierz]. W przypadku przyjmowania na pustą jednorodną jednostkę logistyczną lista będzie wyświetlana jak na Rys. poniżej.

dysmag_rys89

Po wybraniu towaru należy wybrać wartości dla cech towaru (o ile cechy zostały przypisane do towaru).

dysmag_rys90

Jeżeli na karcie towaru w systemie ERP został dodany parametr typu data, to wyświetlone zostanie okno, w którym należy określić datę ważności. Można to zrobić poprzez zeskanowanie daty, bądź wybranie nowej daty z kalendarza.

dysmag_rys91

Jeżeli na pozycji PZ wymagany jest atrybut, który nie ma zdefiniowanej wartości domyślnej, wówczas jego wartość należy wybrać w kolejnym kroku.

dysmag_rys92

Kolejnym krokiem jest wpisanie ilości przyjmowanego zasobu.

dysmag_rys93

Zwiększanie ilości przyjmowanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko36. Zmniejszenie ilości przyjmowanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko37. Ilość można wprowadzić także bezpośrednio w pole numeryczne.

Po wybraniu ilości zostanie otwarte okno, w którym należy potwierdzić położenie zasobu. W komunikacie pojawi się informacja o pomyślnym zrealizowaniu pozycji i możliwe będzie dalsze dodawanie towarów do dyspozycji.

Aby wyjść do listy pozycji Awiza dostawy należy nacisnąć na przycisk dysmag_iko19 lub dysmag_iko17. Zostanie wówczas otwarte okno z pytaniem czy przerwać proces realizacji pozycji.

Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej zostanie otwarte okno z listą pozycji.

 • dysmag_iko11 – zatwierdzenie lub zapisanie realizowanej dyspozycji
 • dysmag_iko20 – dodanie lub edycja uwag(opisu) i informacji dodatkowych (atrybutów) na nagłówku dokumentu
 • dysmag_iko18 – przejście do pierwszego kroku dodawania nowej pozycji

Będąc w tym samym oknie istnieje możliwość filtrowania pozycji po: kodzie, EANie, nazwie, cesze i położeniu.

dysmag_rys94

Po wybraniu danej pozycji, zostanie otwarte okno z możliwością wyboru: edycji lub usunięcia danej pozycji. Proces jest analogiczny jak w przypadku realizacji pozycji ZWM wystawionego na kolektorze.

Uwaga
Dyspozycje PZ oraz PW, które zostały utworzone w systemie ERP i nie są powiązane z dokumentami handlowymi, po zakończeniu ich realizacji w Comarch WMS Magazynier są zatwierdzane ilościowo w systemie ERP. Dyspozycje powiązane z dokumentami handlowymi są zatwierdzone w systemie ERP, podobnie jak przyjęcia dodane z poziomu kolektora.

Czy ten artykuł był pomocny?