Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2019.5

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2019.5 został postawiony duży nacisk na zwiększenie wydajności oraz ergonomii aplikacji dotyczącej obsługi złożonych procesów magazynowych – szczególnie w zakresie konfiguracji procesów magazynowych z aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Został rozbudowany konfigurator o możliwość definiowania zaawansowanych elementów dotyczących procesów seryjnej realizacji oraz rezerwacji zasobów na przyjęciu pod wydanie.

Ponadto, jako kolejny etap rozwoju spedycji dodano integracje z kurierem InPost. Jest to kurier, który w oferowanych usługach ma zarówno standardowe usługi kurierskie oraz dodatkowo paczkomaty.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • integracje ze kurierem InPost,
 • proces seryjnego skanowania pozycji na wydaniu,
 • rezerwacje zasobu pod klienta już na przyjęciu na podstawie zamówienia sprzedaży.

Comarch WMS 2019.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2018.2.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2018.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.3.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2019.5 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2019.0.

Uwaga

Z dniem 31 grudnia 2016r. zakończyło się całkowicie wsparcie dla aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn Online. W związku z tym po dniu 31.12.2016r. dla wersji Comarch ERP Mobile Magazyn Online nie są:

 • udostępniane kolejne uaktualnienia (HF) mające na celu dostosowanie aplikacji do kolejnych wersji systemu Comarch ERP XL,
 • poprawiane błędy,
 • udostępniane nowe funkcjonalności.

Ostatnią wersją systemu Comarch ERP XL, z którymi aplikacja Mobile Magazyn Online 2013.4 współpracuje, jest wersja 2016.0 oraz jej ewentualne uaktualnienia.

Zachęcamy do migracji Comarch ERP Mobile Magazyn Online do Comarch WMS!

Więcej informacji odnośnie warunków migracji można znaleźć na stronach walidowanych, w dokumencie: Migracja Comarch ERP Mobile Magazyn do Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP XL.


Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Obsługa wysyłek kurierskich w Comarch WMS

W najnowszej wersji Comarch WMS umożliwiono bezpośrednie wysyłanie zleceń kurierskich do systemu spedytora InPost podczas realizacji dyspozycji wydań (ZWM) na kolektorze, w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Jest to już kolejny spedytor, z którym integruje się system Comarch WMS.

Wysłanie zlecenia spedycji można dokonywać bezpośrednio podczas realizacji zlecania wydania, a także już po zatwierdzeniu dyspozycji bez pośrednictwa oraz konieczności logowania się do aplikacji i systemów kurierskich.

Dodatkowo została rozwinięta część konfiguracji dotycząca definiowania szablonu zlecenia spedycji, która pozwala na dodanie kilku szablonów zlecenia spedycji dla jednego kuriera.

1.1 Rozwój szablonów zlecenia spedycji

W ramach rozwoju konfiguracji wszystkich spedytorów zostały dodane możliwości konfiguracji wielu szablonów zlecenia spedycji dla jednego operatora. Taka możliwość pozwala na skonfigurowanie kilku różnych szablonów, które wykorzystywane są w różnych scenariuszach biznesowych.

Wraz z dodaniem możliwości konfiguracji wielu szablonów spedycji dla jednego kuriera została zmieniona lokalizacja definiowania parametru Sposób dostawy realizujący wysyłkę. Parametr ten jest ustawiany teraz dla szablonu zlecenia spedycji, który ją realizuje:

1.2 Konfiguracja spedycji

Konfiguracja spedycji dokonywana jest w ustawieniach aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. W Ustawieniach ogólnych spedycji są dostępne globalne parametry dla tworzonych zleceń wysyłek, niezależne od spedytora, takie jak np. dane nadawcy. Pozostałe parametry zleceń uzależnione są od konkretnych spedytorów. W najnowszej wersji Comarch WMS udostępniono integrację z kurierem InPost (rysunek poniżej). Integracja ta ma unikalny charakter, ponieważ InPost w ramach swoich usług realizuje:

 • Przesyłki kurierskie Kurier InPost,
 • Przesyłki do paczkomatów Paczkomaty InPost,
 • Przesyłki kurierskie Allegro Kurier InPost,
 • Przesyłki do paczkomatów Allegro Paczkomaty InPost.

1.3 Integracja ze spedytorem InPost

W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń kurierskich do kuriera InPost, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem:

 • wprowadzenia ID organizacji oraz Token’a do jego usługi ShipX,
 • Uwaga
  Dla usług typu Allegro wymagany jest przez usługę ShipX osobny ID oraz token do logowania. W aplikacji Comarch WMS usługi standardowe InPost oraz Allegro InPost zostały rozdzielone i jest możliwość defnioniowania ich osobno.
 • powiązanie kuriera InPost z wybranym sposobem dostawy, zdefiniowanym w systemie ERP odbywa się na poziomie Szablonu zlecenia spedycji,
 • zdefiniowanie domyślnych parametrów wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera InPost jest różne w zależności od typu usługi, który jest definiowany kurier/paczkomat,
 • w najnowszej wersji udostępniono możliwość zdefiniowania kilku szablonów dla jednego kuriera.

Dla kuriera InPost wprowadzono usługi dodatkowe, które oferuje przewoźnik. Dostępne są one w „Szablon zlecenia spedycji InPost” po wybraniu standardowego szablonu lub dodaniu nowego. Do wyboru jest opcja kategoryzacji przesyłki, sposobu jej doręczenia, a także inne usługi (rysunek poniżej) jak np.:

 • powiadomienia e-mail,
 • deklaracja wartości przesyłki z możliwością automatycznego pobierania wartości z systemu ERP,
 • pobrania należności przy doręczeniu,
 • potwierdzenie doręczenia,
 • powiadomienia SMS.

Opcje dodatkowe są uzależnione od typu usługi, w przypadku paczkomatów InPost ograniczone (rysunek poniżej).

Po wprowadzeniu takiej konfiguracji, podczas zatwierdzania dyspozycji wydania (ZWM), dla której wskazano sposób dostawy powiązany z kurierem InPost – zostanie automatycznie utworzone na jej podstawie zlecenie wysyłki oraz przesłanie do systemu informatycznego kuriera.

W konfiguracji Listu przewozowego dostępna jest możliwość wyboru typu etykiety spośród udostępnionych przez kuriera InPost wraz z ustawieniem odpowiedniej drukarki (rysunek poniżej).

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowy wydruk takiej etykiety jest dostępny poniżej.

2. Rezerwacja zasobów pod wydanie

W najnowszej wersji Comarch WMS została dodana możliwość dodatkowej konfiguracji na procesie przyjęcia pochodzącego z systemu ERP, która pozwala na uruchomienie nowego typu rezerwacji zasobów pod wydanie. Nowy parametr Rezerwacja zasobów pod wydanie dostępny jest w konfiguratorze procesów, dla procesów przyjęcia (rysunek poniżej). Rezerwacja na przyjęciu zakładana jest, gdy do zamówień sprzedaży w systemie ERP wygenerowano zamówienia zakupu. Na podstawie powiązań pomiędzy dokumentami w Comarch WMS zakładana jest rezerwacja pod konkretny dokument ZS.

Podczas realizacji procesem przyjęcia z włączonym parametrem rezerwacji zasobów pod wydanie, użytkownik dostaje informacje o założeniu rezerwacji pod kontrahenta (rysunek poniżej).

Zarządzanie rezerwacjami jest dostępne dla kierownika z poziomu Comarch WMS Zarządzanie. Kierownik może zweryfikować jakie zasoby są zarezerwowane pod jakiego kontrahenta oraz zamówienie sprzedaży. Zasoby zarezerwowane są wyświetlane na fioletowo (rysunek poniżej).

W Comarch WMS Zarządzanie został również dodana możliwość zwalniania rezerwacji założonej pod konkretne zamówienie sprzedaży (rysunek poniżej). Jest to narzędzie, które pozwoli kierownikowi zarządzać tego typu rezerwacjami po stronie Comarch WMS.

3. Rozwój seryjnego skanowania pozycji podczas wydania

Funkcjonalność seryjnej realizacji została dodana również podczas wydania w Comarch WMS Magazynier. Zostały dodane dwa nowe procesy:

 • Seryjne wydanie pozycji, który pozwala pobrać kilka pozycji z listy, przypisać im jednostki logistyczne i wydać,
 • Seryjna kompletacja i wydanie, realizowany jest dwuetapowo, gdzie na pierwszym etapie pozycje pakowane są do jednostek logistycznych w sposób seryjny i wskazywane jest położenie pośrednie dla jednostek logistycznych. Na drugim etapie wydawane są jednostki do klienta.

Sposób realizacji pozwoli na przyspieszenie prac magazyniera podczas pakowania poszczególnych pozycji do jednostki logistycznej oraz wskazywania położeń.

W ramach konfiguracji procesów w Comarch WMS Zarządzanie została dodana możliwość zarządzania poszczególnymi etapami pozycji, które wywoływane są na podstawie standardowego mechanizmu zarządzania skanowanym kodem.


 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2019 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?