Instalacja Comarch WMS Zarządzanie

Instalacja Comarch WMS Zarządzanie odbywa się przy pomocy wcześniej zainstalowanego programu Comarch ERP Auto Update. Jeżeli użytkownik po zainstalowaniu Comarch ERP Auto Update pominął krok z Prekonfiguracją lub nie wybrał na tym oknie opcji: [Konfiguruj jako: Comarch WMS] wówczas, do drzewa produktów w Konfiguracji Comarch ERP Auto Update, należy ręcznie dodać produkt Comarch WMS. W tym celu należy wybrać opcję [Dodaj produkt] oraz z rozwijalnej listy wskazać Comarch WMS.

Po dodaniu do drzewa produktów pozycji Comarch WMS, należy wybrać opcję [Dodaj komponent] i z listy dostępnych komponentów wybrać: Comarch WMS Zarządzanie.

Konfiguracja Comarch WMS Zarządzanie

Aby skonfigurować komponent Comarch WMS Zarządzanie należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na komponencie i wybrać opcję [Konfiguracja].

Następnie w otwartym oknie należy podać dane niezbędne do poprawnego uruchomienia portalu Comarch WMS Zarządzanie.

rys.15._2.12

Poniżej znajduje się opis pól wymaganych do wypełnienia, aby aplikacja Comarch WMS Zarządzanie zainstalowała się poprawnie:

Typ logowania – typ logowania do usługi, do wyboru są dwie opcje:

  • Zintegrowany – logowanie do bazy danych odbywa się przy użyciu autoryzacji NT. Użytkownik systemu Windows, na którego Login następuje logowanie powinien mieć pełny dostęp do bazy systemu ERP
  • Użytkownik – logowanie do bazy danych odbywa się na określonego użytkownika. Po wybraniu tej opcji uaktywnione zostaną pola
  • Login – nazwa (login) użytkownika, który posiada dostęp do serwera SQL. Na tym użytkowniku będzie działał serwer, umożliwiający wymianę danych pomiędzy bazą danych a aplikacją
  • Hasło – hasło na użytkownika, który został podany w polu Login,
  • Nazwa serwera – nazwa serwera, na którym znajduje się baza SQL
  • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych na serwerze SQL. Możliwość wybrania z rozwijalnej listy,
  • Test połączenia – kliknięcie w ten przycisk zweryfikuje poprawne logowanie do bazy. Jeżeli wszystko zostało uzupełnione poprawnie pojawi się komunikat o powodzeniu testu. W przypadku złej konfiguracji pojawi się komunikat o nieprawidłowych danych do logowania oraz informacja odsyłająca do logów aplikacji.

Serwer licencji

  • Adres – lokalizacja (komputer), na której działa usługa,
  • Numer klucza – numer klucza licencyjnego,

Inne

  • Katalog logów – miejsce, w którym będą zapisywane logi aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.
Uwaga
Do instalacji Comarch WMS zaleca się korzystanie z logowania poprzez użytkownika SQL.

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz].
Po zapisaniu ustawień powracamy do okna głównego Comarch ERP Auto Update, gdzie wybieramy [Pobierz i instaluj], bądź korzystamy z opcji [Akcje zaawansowane]/[Instalacja wskazanej wersji produktu].

 

 

Po wybraniu tej opcji nastąpi pobranie nowej wersji aplikacji Comarch WMS Zarządzanie z serwera Comarch, a następnie program Comarch ERP Auto Update przystąpi do jej instalacji. Pojawi się następujący komunikat:

rys.17._2.12

Należy wskazać opcję: [Tak].

W tym momencie zainstalowane zostaną komponenty potrzebne do prawidłowej współpracy Comarch WMS z systemem ERP. Postęp instalacji przedstawia poniższy rysunek.

Po skończonej instalacji pojawi się informacja w oknie głównym Comarch ERP Auto Update:

Uwaga
W przypadku instalacji nowszej wersji aplikacji Comarch WMS, nie ma możliwości przywrócenia poprzedniej (starszej) wersji aplikacji przez Comarch ERP Auto Update. W przypadku chęci instalacji starszej wersji aplikacji, należy przywrócić backup bazy danych i ponowić instalację aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?