Przyjęcie z automatycznym wydrukiem etykiet

Proces ten pozwala na wydrukowanie wielu etykiet jednostek logistycznych dla realizowanej pozycji, na podstawie przelicznika jednostek pomocniczych zdefiniowanego na dokumencie przyjęcia. Jest on kierowany dla przyjęć od dostawców lub z produkcji, gdzie kilka/kilkanaście jednostek logistycznych przyjmowanych jest w ramach jednej pozycji na dokumencie. Liczba etykiet wyliczana jest na podstawie dokumentu z systemu ERP. Po wydrukowaniu odpowiedniej liczby etykiet dla pozycji, użytkownik przyjmuje palety z podzieloną odpowiednio ilością towarów na podstawie jednostki pomocniczej.

Uwaga
Do prawidłowego działania procesu wymagany jest prawidłowo skonfigurowany wydruk etykiety Wydruk wielu etykiet jednostek logistycznych.
Uwaga
W standardzie aplikacji do tego procesu dedykowana jest definicja PositionLogisticUnit_Code128_ZPL, która drukuje kod jednostki logistycznej wraz z ilością towaru, która znajduje się w danej jednostce logistycznej. Ta definicja wykorzystuje Identyfikatory Zastosowań(IZ 00 i IZ 37), w związku z czym wydruk takiej etykiety wygląda na przykład w ten sposób: 00059000000000000329375, gdzie 00 to jest kod palety SSCC, a 37 oznacza ilość znajdującą się na tej palecie.

Dodatkowo jeżeli na dokumencie zostaną wprowadzone wartości ułamkowe (jednostki pomocnicze będą zawierały ilości ułamkowe np. 1 karton = 31.25 kg) to na wydruku również pojawi się przecinek w odpowiednim miejscu.

Aby rozpocząć realizację dokumentu AWD w aplikacji Comarch WMS Magazynier należy w menu głównym sczytać kod kreskowy dokumentu lub wejść na listę przyjęć magazynowych i wybrać dyspozycję.
1 lista pozycji2

Realizacja pozycji Domyślny schemat kroków podczas realizacji AWD z systemu ERP wygląda następująco:
kroki procesu

Rozpoczęcie realizacji pozycji, możliwe jest po jej zeskanowaniu lub wybraniu na liście pozycji.
0 rozpoczecie

W kolejnym kroku użytkownik skanuje i potwierdza kod danego towaru.

3 realizacja pierwszej pozycji

W tym kroku należy określić typ cechy towaru (o ile cechy zostały przypisane do towaru).

4 cecha

Po wybraniu typu cechy towaru należy wybrać wartości dla cech towaru.

5 wartosc cechy

W następnym kroku należy wybrać typ jednostki logistycznej, na które zostaną przyjęte zasoby.

Uwaga
W konfiguracji kroku Wydruk etykiet na podstawie jednostki pomocniczej jest dostępny parametr GeneratorLogisticUnitTypeSelectionMode, dla którego można ustawić poniższe wartości:
0 – pozwala na pominięcie kroku z typem jednostki logistycznej, jeśli domyślna jednostka logistyczna ma ustawiony typ kodu EAN8, EAN13 lub SSCC,
1 – krok z typem jednostki logistycznej jest uruchamiany i ma ustawiony domyślny typ, ale istnieje możliwość jego zmiany,
2 – umożliwia podanie konkretnego typu jednostki logistycznej w parametrze: GeneratorLogisticUnitTypeId.

typjednostkilogistycznejPoDodaniuWydruku

W tym kroku należy potwierdzić liczbę wydrukowanych etykiet (dla każdej jednostki pomocniczej, która odpowiada licznie jednostek logistycznych w Comarch WMS).

liczbajednosteklogistycznychdoprzyjecia100

Uwaga
Liczba jednostek pomocniczych jest określana na pozycji dokumentu podczas wystawiania dokumentu przyjęcia w systemie Comarch ERP.
jpomAltum
Uwaga
Jeśli na dokumencie przyjęcia w systemie ERP, zostanie wskazana jednostka podstawowa, zamiast pomocnicznej, wówczas zostanie wydrukowana tylko jedna etykieta.

Następnie należy określić liczbę kopii oraz wybrać drukarkę, na której zostaną wydrukowane etykiety jednostek logistyczne.

wydrukEtykietyLogistycznej100x2

W tym miejscu skanujemy kod z etykiety logistycznej, w którym zaszyty jest kod jednostki logistycznej (dostępna jest również ilość jeśli korzystamy z definicji PositionLogisticUnit_Code128_ZPL).

6 jednostka logistyczna

Kolejnym krokiem jest wpisanie ilości przyjmowanych zasobów. W przypadku wpisania mniejszej ilości niż została zadysponowana, po wybraniu położenia docelowego zasobu, realizacja procesu ponownie wróci do kroku Zeskanuj kod jednostki logistycznej.

Uwaga
Jeśli korzystamy z definicji wydruku PositionLogisticUnit_Code128_ZPL, to na etykiecie będziemy mieli już ilość, wówczas, po zeskanowaniu tej kodu znajdującego się na tej etykiecie na kroku z kodem jednostki logistycznej, krok z ilością zostanie pominięty. Jednak, aby kod z etykiety został poprawnie zinterpretowany, należy odpowiednio skonfigurować Interpreter kodów GS-1, czyli dodać szablon z IZ 00 powiązanym z jednostką logistyczną oraz IZ 37 powiązanym z ilością.

8 iloscZJPom
Po wybraniu ilości zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić położenie zasobu. Istnieje także możliwość przyjęcia zasobu na inne dostępne położenie. Dostępne położenia można wyświetlić poprzez kliknięcie na przycisk dalejStrzalka.
9 polozenie docelowe

Jeżeli pozycje zostały zrealizowane, a dyspozycja nie jest jeszcze zatwierdzona, to istnieje możliwość edycji pozycji, bądź jej szczegółów.

Uwaga
Jeśli realizowana pozycja jest zadysponowana na więcej niż jedną jednostkę pomocniczą, na przykład na 2 kartony, wówczas po zeskanowaniu kodu z etykiety i położenia dla pierwszego kartonu, następuje przejście do kroku z kodem etykiety a następnie położenia dla drugiego kartonu.

W celu zatwierdzenia dyspozycji należy wybrać przycisk [Zakończ].

zrealizowane

Czy ten artykuł był pomocny?