Pulpit synchronizacji

Pulpit synchronizacji to narzędzie pozwalające kontrolować błędy synchronizacji.

Aby mieć dostęp do pulpitu synchronizacji, trzeba mieć uprawnienie na operatorze:
(Ustawienia>Uprawnienia operatorów>Profile ustawień> np. „Kierownik magazynu”> w sekcji Zarządzanie\Inne uprawnienia)
psynch_rys1

Po nadaniu uprawnienia, w menu głównym pojawia się dodatkowa zakładka „Synchronizacja”:

W prawym górnym rogu znajduje się ikona psynch_iko1, pozwalająca filtrować wiadomości po statusie:

  • Ukończono psynch_ikoukonczono,
  • nowa psynch_ikonowa,
  • pobrana psynch_ikopobrano,
  • błąd psynch_ikoblad,
  • oczekuje psynch_ikooczekuje,
  • ukończono częściowo psynch_ikoczesciowo,
  • odrzucona psynch_ikoodrzuconoo.

Po zmianie w filtrze, ikona odświeżenia psynch_iko3 zmienia się na psynch_iko2, co oznacza, że należy kliknąć ikonę odświeżenia, aby zobaczyć przefiltorwane wyniki.

Błędy w kolejce podświetlane są na czerwono:

W przypadku błędu do wyboru są trzy ikony:

  • psynch_iko6 – pozwala na podejrzenie detali:
  • psynch_iko7 – pozwala na wysłanie wiadomości z błędem do wskazanej w opcjach osoby (otwiera się domyślny klient pocztowy). Ustawianie osoby kontaktowej opisane zostało poniżej.
  • psynch_iko6 – pozwala na ponowienie synchronizacji danej wiadomości

Ponadto klikając ikonę psynch_iko4 można rozwinąć historie danej wiadomości:

psynch_rys4

Klikając Id obiektu przechodzi się do powiązanych wiadomości z kolejki:

W lewym górnym rogu pojawia się okno z dokumentami, których dotyczą wiadomości:

Klikając w powyższe okno, wyświetlone zostaną szczegółowe informację oraz możliwość wyświetlenia dokumentu:

Ustawianie osoby kontaktowej

Aby ustawić adres email opiekuna/administratora danych należy przejść do zakładki: Ustawienia\Ogólne

W sekcji „Synchronizacja” należy wpisać adres email (lub kilka rozdzielonych średnikiem „;”).

psynch_rys20

Czy ten artykuł był pomocny?