Pulpit synchronizacji

Pulpit synchronizacji to narzędzie pozwalające kontrolować błędy synchronizacji.

Aby mieć dostęp do pulpitu synchronizacji, trzeba mieć uprawnienie na operatorze:
(Ustawienia>Uprawnienia operatorów>Profile ustawień> np. „Kierownik magazynu”> w sekcji Zarządzanie\Inne uprawnienia)
psynch_rys1

Po nadaniu uprawnienia, w menu głównym pojawia się dodatkowa zakładka „Synchronizacja”:

W prawym górnym rogu znajduje się ikona psynch_iko1, pozwalająca filtrować wiadomości po statusie:

  • Ukończono psynch_ikoukonczono (wiadomość przeszła pomyślnie synchronizację),
  • nowa psynch_ikonowa (została dodana nowa wiadomość do kolejki),
  • pobrana psynch_ikopobrano (wiadomość została pobrana),
  • błąd psynch_ikoblad (błąd w usłudze synchronizacji),
  • oczekuje psynch_ikooczekuje (wiadomość oczekuje na synchronizację),
  • ukończono częściowo psynch_ikoczesciowo (wiadomość nie przeszła synchronizacji w całości),
  • odrzucona psynch_ikoodrzuconoo (wiadomość nie będzie przetwarzana przez usługę).

Po zmianie w filtrze, ikona odświeżenia psynch_iko3 zmienia się na psynch_iko2, co oznacza, że należy kliknąć ikonę odświeżenia, aby zobaczyć przefiltrowane wyniki.

Błędy w kolejce podświetlane są na czerwono:

W przypadku błędu do wyboru są trzy ikony:

  • psynch_iko6 – pozwala na podejrzenie detali:
  • psynch_iko7 – pozwala na wysłanie wiadomości z błędem do wskazanej w opcjach osoby (otwiera się domyślny klient pocztowy). Ustawianie osoby kontaktowej opisane zostało poniżej.

 

  • psynch_iko6 – pozwala na ponowną próbę synchronizacji komunikatu z błędem

Ponadto od wersji Comarch WMS 2024.1 istnieje możliwość odrzucenia komunikatu (oznaczonej jako błąd), tak aby nie były podejmowane kolejne próby synchronizacji danego komunikatu. W tym celu należy zaznaczyć dany komunikat synchronizacji na liście komunikatów (najnowszych lub błędnych) i wybrać ikonę .

 

Po jej wybraniu, pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o możliwości powstania nieodwracalnych błędów w systemie. Po wybraniu Tak zmieni się status wiadomości na odrzuconą (w tabeli WMS.Queue zostanie ustawiony Status=9), wiadomość nie będzie brana pod uwagę przy kolejnych próbach synchronizacji.

 

Wybierając ikonę psynch_iko4 można rozwinąć historie synchronizacji:

psynch_rys4

Klikając Id obiektu przechodzi się do powiązanych komunikatów synchronizacji z kolejki:

W lewym górnym rogu pojawia się okno z dokumentami, których dotyczą komunikaty synchronizacji:

Klikając w powyższe okno, wyświetlone zostaną szczegółowe informację oraz możliwość wyświetlenia dokumentu:

Ustawianie osoby kontaktowej

Aby ustawić adres email opiekuna/administratora danych należy przejść do zakładki: Ustawienia\Ogólne

W sekcji „Synchronizacja” należy wpisać adres email (lub kilka rozdzielonych średnikiem „;”). Po uzupełnieniu danych dotyczących adresu email, na który ma zostać wysłany wpis z modułu synchronizacji, po wybraniu ikony psynch_iko7  zostanie podniesiony domyślny klient pocztowy z uzupełnionym adresem email wskazanym w Ustawieniach ogólnych w sekcji Synchronizacja.

Czy ten artykuł był pomocny?