Realizacja procesów dwuetapowych wydań przy użyciu przesunięcia całych jednostek logistycznych

W Comarch WMS istnieje możliwość realizacji procesów kilkuetapowych z wykorzystaniem przesunięcia całych jednostek logistycznych.

Przesuwanie całych jednostek logistycznych może być wykorzystane:

  • dla procesów przesunięć:
    1. Zmiana położenia nośnika z systemu
    2. Przesunięcie
  • na pierwszych etapach wydań dwuetapowych

 

Uwaga
Przesuwanie całych jednostek logistycznych w ramach procesów kilkuetapowych jest możliwe w przypadku, gdy:

  • na procesie włączona jest rezerwacja zasobów,
  • w ramach konfiguracji parametrów etapu zaznaczona jest opcja „Przesuwanie całej jednostki logistycznej pomiędzy położeniami”:

  • w konfiguracji kroków, dla realizacji pozycji musi zostać dodany krok: „Zasoby jednostki logistycznej”:

 

Przykład
W ramach przykładu realizacji dokumentu z wykorzystaniem przesunięcia całych jednostek logistycznych wykorzystany został przystosowany według powyższych wymagań dwuetapowy proces Kompletacja i wydanie.

 

Uwaga
Przesuwanie całych jednostek logistycznych jest możliwe tylko w przypadku, gdy w systemie ERP zostanie zadysponowana ilość towaru równa ilości na jednostce logistycznej

 

Na liście pozycji skanujemy kod jednostki, która jest przypisana do danej pozycji, np. 8757896522377:

 

Wówczas pojawia się krok przedstawiający zasoby danej jednostki logistycznej, gdzie wybieramy przycisk „Przesuń wszystkie”:

 

Ostatnim krokiem jest wybranie położenia docelowego dla jednostki logistycznej:

Po określeniu położenia pojawia się komunikat o pomyślnym zrealizowaniu jednostki logistycznej.

Po zatwierdzeniu pierwszego etapu dokumentu, na drugim etapie towar również znajduje się na jednostce logistycznej 8757896522377, gdzie po zeskanowaniu jej kodu pojawia się krok z zasobami jednostki logistycznej:

Po wyborze przycisku „Wybierz wszystkie” pojawi się komunikat „Czy chcesz zrealizować wszystkie pozycje dla tej jednostki logistycznej?”:

Po wyborze opcji „Tak”, pozycja zostaje zrealizowana w całości.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?