Normatywy

Moduł Normatywy umożliwia definiowanie stanów minimalnych i maksymalnych dla poszczególnych towarów w konkretnych lokalizacjach. Możliwe jest również określenie położeń domyślnych dla towarów, dzięki czemu podczas przyjęć określonych towarów będą podpowiadane w pierwszej kolejności zdefiniowane położenia. Funkcje zawarte w omawianym module w znacznym stopniu ułatwiają pracę kierownikowi, który nie musi samodzielnie sprawdzać ilości towarów na położeniach i wskazywać pracownikom odpowiedniego miejsca do ich składowania. System sprawdza stany poszczególnych towarów podlegających normatywom i generuje automatycznie dokumenty MP, aby spełnić zdefiniowane przez kierownika normatywy.

Uwaga
Możliwość dodawania, edycji i usuwania normatywów towarów uzależniona jest od parametru Modyfikacja ustawień towaru znajdującego się na profilu operatora w sekcji Zarządzanie.

normxl_rys1

normxl_rys2

W oknie normatywów i położeń domyślnych oprócz możliwości filtrowania za pomocą standardowej wyszukiwarki istnieje możliwość filtrowania listy względem wybranego magazynu czy konkretnego położenia za pomocą drzewa struktury magazynów pokazanego na Rys. poniżej. Widoczne są tylko magazyny dodane w centrum operatora, dla których stworzona została struktura położeń.

normxl_rys3

Lista normatywów i położeń domyślnych może być sortowana według:

  • kodu magazynu za pomocą ikony: normxl_iko1
  • kodu położenia za pomocą ikony: normxl_iko2
  • kodu towaru za pomocą ikony: normxl_iko3

Dodatkowo listę normatywów można posortować według ilości minimalnej (ikona normxl_iko4 ) lub ilości maksymalnej (ikona normxl_iko5 ) zdefiniowanych dla normatywów.

Wybór ikony normxl_iko6 umożliwia odfiltrowanie tylko aktywnych normatywów. Ponowne jej użycie spowoduje, że na liście widoczne będą wszystkie normatywy.

Bezpośrednio z poziomu listy normatywów można również dokonać edycji Ilości minimalnej i maksymalnej dla normatywu bez potrzeby wchodzenia w okno edycji normatywu. Podobnie można dokonać aktywacji/dezaktywacji normatywu.

Czy ten artykuł był pomocny?