Definicja układu elementów

Układ elementów

Układ elementów znajdujących się w raporcie definiowany jest za pomocą sekcji VerticalLayout. Każdy z elementów może znajdować się bezpośrednio w tej sekcji lub w jednym ze znaczników: Horizontal lub Vertical, które mogą być względem siebie zagnieżdżone jak w poniższym przykładzie:

Przykład
<VerticalLayout width="1" height="1000px">
<WidthSql><![CDATA[
select cast(300 + DATEDIFF (day , @DateFrom , @DateTo) * 30 as varchar)+'px'
]]></WidthSql>
<Element height="2">2</Element>
<Horizontal height="3" minwidth="925">
<Vertical width="5">
<Element height="3">3</Element>
<Element cssclass="average-performance-element" height="2">4</Element>
</Vertical>
<Element width="7">1</Element>
</Horizontal>
</VerticalLayout>

Tak zdefiniowany układ wygląda następująco:

Wartości ID na zrzucie odpowiadają wartości w sekcji Element definicji układu raportu.

Układ raportu może składać się z następujących sekcji:

Nazwa VerticalLayout
Opis Sekcja definicji układu elementów raportu. Elementy w tej sekcji domyślnie układane są poziomo.
Zawartość Sekcje:

 • WidthSql
 • Element
 • Horizontal
Parametry
 • width – wartość liczbowa określająca szerokość layoutu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość layoutu
 • height – wartość liczbowa określająca wysokość layoutu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość layoutu
 • cssclass – odnośnik do klasy CSS

 

Nazwa WidthSql
Opis Polecenie SQL zwracające wartość liczbową, która jest szerokością danego elementu
Zawartość Polecenie SQL
Parametry Brak

 

Nazwa Element
Opis Definiuje wielkość danego elementu raportu
Zawartość Identyfikator elementu raportu
Parametry
 • width – wartość liczbowa określająca szerokość elementu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość elementu
 • height – wartość liczbowa określająca wysokość elementu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość elementu
 • cssclass – odnośnik do klasy CSS

 

Nazwa Horizontal
Opis Układ elementów poziomy
Zawartość Elementy i/lub sekcje Vertical
 • width – wartość liczbowa określająca szerokość layoutu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość layoutu
 • height – wartość liczbowa określająca wysokość layoutu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość layoutu
 • cssclass – odnośnik do klasy CSS

 

Nazwa Vertical
Opis Układ elementów pionowy
Zawartość Elementy i/lub sekcje Horizontal
 • width – wartość liczbowa określająca szerokość layoutu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość layoutu
 • height – wartość liczbowa określająca wysokość layoutu
 • minwidth – wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość layoutu
 • cssclass – odnośnik do klasy CSS

 

Klasy CSS

W definicji raportu możliwe jest wykorzystanie języka CSS do stylizacji elementów. W sekcji Css raportu zdefiniować można odpowiednie klasy owołujące się do poszczególnych elementów raportu. Odwołanie odbywa się poprzez znacznik Element definicji układu raportu, w którym to podany jest identyfikator danego elementu raportu.

Przykład
<Css>
.avg-perf { color: white; font-weight: bold; height: 100%; }
.avg-perf-value { font-size: 5em; }
.avg-perf-title { font-size: 2em; }
.customHeaderColumn {height: 35px;}
.average-performance-element>.report-element-content { background-color: #a8c6d5; padding: 5px 50px 15px 50px; }
.weekend-day { color: red; }
</Css>
 

Czy ten artykuł był pomocny?