Raporty

Comarch WMS Zarządzanie umożliwia kierownikowi monitorowanie na bieżąco efektów pracy magazynierów, zrealizowanych dyspozycji oraz analizę ruchów magazynowych przez dostęp do odpowiednich raportów.

1. Uprawnienia do modułu Raporty

Aby operator mógł przeglądać raporty należy nadać mu odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy przejść do Ustawień Operatorów i dla wybranej grupy operatorów zaznaczyć opcję „Dostęp do modułu raportów” w sekcji Zarządzanie – Inne uprawnienia (Rys. poniżej).

raporty_rys3

Jeżeli opcja “Dostęp do modułu raportów” zostanie odznaczona, wówczas w menu głównym aplikacji nie będzie wyświetlana zakładka Raporty.

2. Mechanizm raportów

Mechanizm raportów w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie umożliwia modyfikowanie już istniejących oraz dodawanie własnych, nowych raportów dostosowanych do potrzeb konkretnych Klientów.

raporty_rys1

3. Raporty domyślne

W ramach domyślnych raportów w Zarządzaniu udostępnione zostały:

 • Raport średniej wydajności (prezentujący średnią realizację dyspozycji, towarów oraz pozycji w zadanym przedziale czasu),
 • Raport zrealizowanych dyspozycji przez operatorów (według daty wykonania),
 • Raport zrealizowanych dyspozycji (grupowanie według dni lub miesięcy),
 • Szczegółowa analiza wydajności pracowników,
 • Raport operacji magazynowych powiązanych z towarem,
 • Raport operacji magazynowych powiązanych z położeniem,
 • Raport zrealizowanych pozycji,
 • Ranking magazynierów,
 • Raport wydań do kontrahenta (zestawienie ile dokumentów lub pozycji wydawanych jest dla wybranego kontrahenta w określonym przedziale czasu);
 • Porównanie stanów magazynowych w WMS oraz ERP,
 • Raport stanów towarowych,
 • Stan jednostek logistycznych (zestawienie jednostek kaucjonowanych).

Istnieje możliwość stworzenia własnych raportów lub edycji definicji raportów domyślnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Definicje raportów dostępnych w WMS Zarządzanie

Czy ten artykuł był pomocny?