Dodatkowy unikalny numer nośnika

W Comarch WMS istnieje możliwość przypisania do jednostek logistycznych dodatkowych unikalnych numerów fizycznych jednostek logistycznych. Pozwala to na identyfikację jednostek logistycznych z tabliczkami znamionowymi, gdy nie ma na nich etykiet logistycznych z kodem np. SSCC.

Uwaga
Funkcjonalność ta jest dostępna tylko po powiązaniu jednostki logistycznej z kartą towarową typu kaucja (w sekcji model obsługi jednostek logistycznych).

Unikalny dodatkowy numer nośnika prezentowany jest na liście zasobów oraz na liście pozycji dokumentów w WMS Zarządzanie.


Aby dany typ jednostek logistycznych można było oznaczać dodatkowym unikalnym numerem należy z poziomu WMS Zarządzanie przejść do Konfiguracji jednostek logistycznych. W konfiguracji danego typu jednostki logistycznej należy zaznaczyć opcję „Dodatkowy unikalny numer nośnika”.

Uwaga
Po zaznaczeniu tego parametru i nadaniu pierwszego unikalnego numeru nośnika dla danego typu jednostki logistycznej zablokowana zostanie możliwość wyłączenia parametru „Dodatkowy unikalny numer nośnika”.

Dodatkowo dla jednostek logistycznych z włączoną opcją „Dodatkowy unikalny numer nośnika” należy określić czy wartości parametrów mają być powiązane z kodem jednostki logistycznej czy z unikalnym numerem nośnika.

Fizyczna jednostka logistyczna (identyfikowana przez dodatkowy unikalny numer) może być w danym momencie powiązana tylko z jedną aktywną jednostką logistyczną. Jeżeli jednostka fizyczna zostanie np. wydana z powiązaną jednostką logistyczną i wróci na magazyn jako pusty nośnik, ponownie będzie można ją powiązać z innym kodem jednostki logistycznej. Unikalny numer nośnika jest unikalny w obrębie instalacji Comarch WMS. Dodatkowo, raz dodany unikalny numer nośnika przypisywany jest do danego typu jednostki logistycznej i nie może być zmieniony.
Unikalny numer nośnika prezentowany jest również na liście zasobów oraz liście pozycji w WMS Zarządzanie wraz z przypisaną jednostką logistyczną.

Podczas realizacji dokumentu przyjęcia, po zeskanowaniu kodu jednostki logistycznej i wskazaniu typu jednostki z włączoną opcją „Dodatkowy unikalny numer nośnika” należy zeskanować unikalny numer nośnika.

To czy operator może dodać nowy unikalny numer nośnika zależy od wartości parametru @CanAddPhysicalObject na kroku:

  • True – operator podczas realizacji może dodać nowy unikalny numer nośnika
  • False – wartość domyślna, operator podczas realizacji pozycji może wykorzystać tylko istniejące już unikalne numery nośników, które są dostępne na magazynie

Podczas przyjmowania lub wydawania pustych jednostek logistycznych (towarów z powiązanym typem jednostki logistycznej) o typie jednostki z włączoną opcją „Dodatkowy unikalny numer nośnika” istnieje możliwość seryjnego wprowadzania unikalnych numerów jednostek dla każdego nośnika. W tym miejscu następuje również walidacja wprowadzanych unikalnych kodów pod kątem występowania wprowadzanego kodu na bazie danych jako już istniejący unikalny numer lub kod jednostki logistycznej.

Poniżej listy dostępny jest przycisk wpływający na skanowanie:

  • Skanowanie: +1 – każda zeskanowana wartość jeżeli jest unikalna jest dodawana na listę i zwiększa liczbę o jeden. Jest to wartość domyślna.
  • Skanowanie: -1 – w tym trybie operator może zmniejszyć liczbę o 1, poprzez zeskanowanie kodów wprowadzonych wcześniej na listę.

W wersji Comarch WMS 2022.5 wprowadzono obsługę unikalnych kodów nośników na procesach wieloetapowych. W przypadku dokumentów wieloetapowych, realizacja z wykorzystaniem unikalnych kodów nośników, różni się tym, że operator musi uzupełnić unikalny numer nośnika (w przypadku realizacji etapów: przyjęcia i przesunięcia).

Przykład

W przypadku procesu: Kompletacja i wydanie, na 1 etapie operator ma możliwość przesunięcia (skompletowania) towarów na kaucjonowaną jednostką logistyczną z unikalnym kodem nośnika.

Następnie należy podać położenie docelowe dla tej jednostki logistycznej.

Uwaga
Jeśli dla kolejnych pozycji podczas realizacji 1 etapu, zostanie wskazana ta sama jednostka logistyczna, wówczas krok: Zeskanuj unikalny numer nośnika, nie zostanie wyświetlony. 

Dalsza realizacja pierwszego i kolejnego etapu nie różni się od normalnej realizacji dokumentu wieloetapowego.

Przykład

W przypadku wydania pustych jednostek kaucjonowanych oznaczonych unikalnym numerem nośnika, podczas realizacji drugiego etapu wydania, zamiast kroku z ilością, aplikacja wyświetli krok: Potwierdź unikalny numer nośnika dla kaucji. Wystarczy zeskanować unikalny numer nośnika, zwiększając tym samym liczbę jednostek o jeden.

Czy ten artykuł był pomocny?