Podgląd zasobów na położeniach

W aplikacji Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość podglądu zajętości położeń magazynowych z poziomu kolektora. Na wyświetlonej liście znajduje się pozycja Położenia.

Po jej wybraniu pojawi się lista położeń wraz z ich statusem – Wolne/Zajęte.

obap_rys17

Jeżeli na danym położeniu znajduje się jeden rodzaj towarów, wówczas pod statusem Zajęte wyświetli się ilość tego towaru. Natomiast w przypadku, gdy na położeniu jest więcej niż jeden rodzaj towarów pod statusem Zajęte wyświetlany jest wielokropek. Zielony kolor statusu Zajęte oznacza, że wszystkie zasoby na tym położeniu są zarezerwowane (Rys. powyżej).
Po wybraniu danego położenia o statusie Zajęte wyświetli się lista zasobów wraz z ilością (Rys. poniżej). Zasoby wyświetlane w kolorze zielonym to zasoby zarezerwowane.

obap_rys18

Po wybraniu towaru na liście zasobów danego położenia wyświetli się lista wszystkich położeń, na których znajduje się żądany zasób (Rys. poniżej).

obap_rys19

Czy ten artykuł był pomocny?