Wydanie z uwzględnieniem akceptowalnej daty ważności

W zależności od konfiguracji parametrów odpowiedzialnych za uwzględnianie akceptowalnej daty ważności, operator podczas realizacji dyspozycji wydania w przypadku zeskanowania towaru, którego data ważności nie spełnia wymogów określonych na karcie kontrahenta zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez komunikat ostrzegawczy typu toast (Rys. poniżej) lub realizacja wydania takiego zasobu zostanie zablokowana.

dysmag_rys67

dysmag_rys68

Dodatkowo, przy odpowiedniej konfiguracji Comarch WMS po zeskanowaniu przeterminowanego dla danego kontrahenta towaru zostanie wyświetlony komunikat informujący wraz zapytaniem o kontynuację (Rys. poniżej). Po wybraniu przycisku:

  • [Tak] – zasób zostanie wydany mimo daty ważności niespełniającej określonych wymogów
  • [Nie] – zasób nie zostanie wybrany
  • [Nie – pokaż inne zasoby] – wyświetlona zostanie lista jednostek logistycznych, na których znajdują się inne zasoby danego artykułu. Oznaczenie kolorem czarnym oznacza zasoby spełniające wymogi daty ważności, natomiast oznaczenie kolorem pomarańczowym oznacza inne zasoby niespełniające tych wymogów.

dysmag_rys69

Opisane powyżej funkcjonalności warunkowane są parametrami zawartymi w tabeli WMS.Configuration. Parametry te zostały opisane w artykule Konfiguracja ustawień dokumentów w Comarch WMS

Czy ten artykuł był pomocny?