Płace i kadry

Moduł do obsługi kadr i płac. Prowadzenie kartotek pracowniczych, ewidencja wynagrodzeń, rozliczeń z pracownikami i urzędami.