Produkcja i Kompletacja

Planowanie, definiowanie i rozliczanie procesów produkcyjnych. Realizacja zleceń kompletacji i dekompletacji.