Dodajemy serię dla kalendarza z 35-godzinnym tygodniem pracy

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie pomocniczej serii kalendarza (w celu wykorzystania jej w definiowaniu kalendarza czasu normatywnego).

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Serie kalendarzy) otwieramy nowy Formularz serii.
 • Na zakładce Ogólne:
  • Nazwa: Tydzień 35h
  • Symbol: 35h
 • Przechodzimy na zakładkę Pozycje i tutaj dodajemy poszczególne dni:
  • Pierwszy dzień serii – wypełniamy:
   • Typ dnia: Pracy
   • Od godziny 07:00
   • Do godziny: 14:00
   • Strefa: Czas pracy podstawowy
  • Drugi dzień pracy (aż do piątego) – tutaj możemy wykorzystać funkcję „kopiuj” z menu kontekstowego, czyli podświetlamy ostatnio dodaną pozycję i naciskamy prawy przycisk myszki. W ten sposób dodajemy 4 kolejne dni pracy.
  • Szósty dzień typu Wolny – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy
  • Siódmy dzień typu Święto – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy
 • Na koniec zapisujemy formularz serii.

Czy ten artykuł był pomocny?